Piotr Olkusz

jest adiunktem w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktorem działu zagranicznego miesięcznika „Dialog”. Zajmował się dwudziestowiecznym teatrem europejskim (w szczególności francuskim) i kwestią demokratyzacji widowni. Obecnie przygotowuje rozprawę poświęconą dramaturgii Marivaux. Tłumaczył teksty literackie i naukowe.