Piotr Martin

jest adiunktem w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki Nieoczywistość sztuki (Wrocław 2004). Jego główny obszar badawczy to związki filozofii ze sztuką i sztuki z filozofią: wzajemne inspiracje i przenikanie się, ale także konflikty, spory i wykluczenia. Wzajemna komplementarność tych dwóch różnych światów z jednej, a konkurencyjność z drugiej strony. Zwłaszcza na styku świata teatru i filozofii.
ORCID: 0000-0002-3901-2899