Olga Drygas

absolwentka teatrologii w ramach studiów międzywydziałowych UAM, studentka mediów interaktywnych i widowisk oraz socjologii w ramach MISHiS. Słuchaczka Studium Kultury i Języków Żydowskich UWr, Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań oraz seminarium Praktyki Teoretycznej. Redaktorka naukowego czasopisma „Interlinie”, a także ilustratorka „Kultury Liberalnej”. Kuratorka projektu STANY PUSTE w ramach Festiwalu Nowa Siła Kuratorska, producentka.