Monika Kwaśniewska

asystentka w Katedrze Teatru i Dramatu UJ, redaktorka Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Autorka książek Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (2009) oraz Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata (2016).