Mariola Pawełko

rysowniczka, kulturoznawczyni, doktorantka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym obszarem jej naukowych zainteresowań jest problematyka krajów nordyckich i tematyka kultury Samów, którzy są rdzenną społecznością północnych krajów Europy. W tym kontekście zajmuje się kwestią performansu i szamanizmu. Równie ważne jest dla niej zagadnienie kontestacji w formie muzyki alternatywnej i kontrkultury.