Marek Troszyński

pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiach IBL PAN. Filolog i edytor, specjalizuje się w literaturze okresu romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Odkrył i opublikował nieznane teksty Juliusza Słowackiego (wiersz i fragment Króla-Ducha) oraz nieznaną dedykację Adama Mickiewicza. Autor i redaktor książek, artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych. Specjalizuje się w edycjach tekstów opartych na rękopisach (Raptularz 1843–1849 Juliusza Słowackiego, Wiersze i ćwiczenia Czesława Miłosza), lub trudnych (Pamiętniki Władysława Mickiewicza). Trzykrotny stypendysta Biblioteki Polskiej w Paryżu (stypendium im. Marii Zdziarskiej-Zaleskiej – dwukrotnie i stypendium im. Stanisława Lama), współpracuje z Instytutem Słowianoznawstwa RAN w Moskwie. Interesuje się problematyką hipertekstu oraz zastosowaniem narzędzi elektronicznych do badania i prezentacji rękopisów oraz do edycji. Współpracownik i recenzent czasopisma „Teatr”.