Marek Pieniążek

(ur. 1970 w Olkuszu) – doktor nauk humanistycznych (2004 UJ), absolwent Filologii Polskiej i Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; obecnie adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracował w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, a także jako dziennikarz i polonista szkolny. Autor książek: Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora (Kraków 2005), Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym (Kraków 2009). Wydał kilka tomików poetyckich: Zasypiam w twoich oczach (Kraków 1994), Sen nas owiewa (Kraków 1995), Dajcie mi ciszę (Kraków 1998). Opracował wznowienia przedwojennych powieści Jana Waśniewskiego: Ognie w pirytach (Warszawa 1935/Bolesław 2008), Po dniówce (Warszawa 1938/Bolesław 2009). Autor kilkunastu artykułów projektujących antropologiczno-performatywny model dydaktyki polonistycznej. Juror lokalnych konkursów poetyckich i teatralnych, prowadzi Klub Literacki w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Przygotowuje książkę o ponowoczesnych uwarunkowaniach polonistyki szkolnej (jej roboczy tytuł: Uczeń jako aktor kulturowy).