Marcin Jacek Kozłowski

absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant UAM. Laureat ogólnopolskiego konkursu CESLA na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Ameryki Łacińskiej w 2008 roku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą antropologii politycznej, ekonomicznej oraz religii, głównie relacji między rytuałem i teatrem w perspektywie ritual i performance studies. Badania etnograficzne prowadzi wśród wybranych grup tubylczych Meksyku: Tsotsili, Mazateków, Tarahumara i Huicholi. Dwukrotny stypendysta rządu meksykańskiego. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Indigena. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich”. Autor kilku artykułów w zagranicznych periodykach naukowych.