Małgorzata Jabłońska

teatrolog, doktorantka w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską Ku dramaturgii ciała. Wpływ biomechaniki Wsiewołoda Emiljewicza Meyerholda na koncepcje treningu aktorskiego w teatrze europejskim XX wieku. Należy do Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, jest członkinią International Platform for Performer Training.