Maciej Guzy

Absolwent prawa i teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą dźwiękowym aspektom współczesnej scenografii. Współzałożyciel oraz członek Pracowni Kuratorskiej. Jego artykuły ukazywały się w „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej”. Publikował także w „Dwutygodniku”, „Dialogu”, „The Theatre Times”.