Krystyna Latawiec

profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka rozdziałów w monografiach zbiorowych, książek: Na scenie świata i teatru. O dramaturgii Mariana Pankowskiego (1994), Dramat poetycki po 1956 roku: J.M. Rymkiewicz, S. Grochowiak, T. Karpowicz (2007); współredagowała tomy:  Dramat w historii – historia w dramacie (2009), Szekspir wśród znaków kultury polskiej (2012), Emil Zegadłowicz – daleki i bliski (2015).