Katarzyna Guzior

ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem magistra (2017). Jej praca dyplomowa Teatralizacja w rytuale uzdrawiania, czyli praktyki podlaskich szeptuch była syntezą wiedzy teoretycznej z doświadczeniem własnym oraz rozmówców, którzy zgodzili się opowiedzieć prywatne historie. Mimo że jej korzenie nie sięgają Podlasia, została tam wychowana, dzięki czemu poznała tradycję tego regionu.