Katarzyna Flader

doktor nauk humanistycznych, wykładowca, adiunkt w Katedrze Dialogu Wiary z Kulturą Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW w Warszawie, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura – Media – Teologia”, absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz Podyplomowego Studium Humanistycznego Instytutu Badań Literackich PAN, trzykrotna stypendystka Ministra Edukacji Narodowej, laureatka konkursów recytatorskich i monodramów, autorka książki Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka oraz redaktorka książek Jan Paweł II człowiek kultury, Słowo w kulturze współczesnej.