Jon McKenzie

wykłada na University of Wisconsin-Madison (dawniej na University of the Arts, Filadelfia), gdzie jest też kierownikiem projektu Digital Humanities Inititive. Autor książki Performuj albo… Od dyscypliny do perfomansu (2001, wyd. polskie 2011). Jego najnowszą publikacją jest zredagowana wspólnie z Heike Roms i Wan-ling Wee antologia Contesting Performance: Global Sites of Research (2010).