Joanna Pawelczyk

absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i teatrologii Université Sorbonne-Paris III, w latach 2003–2006 studentka antropologii społecznej EHESS. Pracuje na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Sorbonne-Paris IV, gdzie prowadzi zajęcia m.in. dotyczące teatru polskiego XX/XXI wieku. Członek grupy badawczej CSRS/ENS/Paris III, zajmującej się wspólnotami artystycznymi XX wieku. Opracowała pod opieką Zbigniewa Osińskiego notatniki Mieczysława Limanowskiego. Interesują ją związki badań teatralnych z antropologią. Publikowała w „Kontekstach”, „Przeglądzie kulturoznawczym”, „Teatro/Publico”. Tłumaczy z francuskiego i na francuski.