Janusz Degler

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu, historyk literatury i teatru, edytor, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Dzieł zebranych S. I. Witkiewicza, autor wielu prac poświęconych jego twórczości, m.in. tomu szkiców Witkacego portret wielokrotny (Warszawa 2009, 2013), wydawca Tekstów z lat 1965–1969 Jerzego Grotowskiego (Wrocław 1989, 1990, 1999) i promotor jego doktoratu honoris causa (Uniwersytet Wrocławski 1991).