Jakub Momro

(1979), profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozof, literaturoznawca, eseista i tłumacz (m.in. J. Derrida, P. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, J. Kristeva, R. Barthes, P. Szendy). Opublikował monografię o Samuelu Becketcie, Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność (Universitas, 2010, seria „Horyzonty Nowoczesności”; zmienione wydanie angielskie: Literature of Consciousness. Samuel Beckett – Subject – Negativity, Peter Lang, 2015) oraz studium Widmontologie nowoczesności. Genezy (IBL PAN, 2014, seria „Nowa Humanistyka”), Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne (WUJ, 2020, seria „Hermeneia”). Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika „Teksty Drugie” oraz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Nowa Humanistyka”.
ORCID: 0000-0003-2479-0599

Artykuły