Ida Ślęzak

Uczęszcza na studia magisterskie w Instytucie Kultury Polskiej i w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje pracę magisterką poświęconą działalności Federal Theatre Project w Stanach Zjednoczonych czasu wielkiego kryzysu. Laureatka Diamentowego Grantu poświęconego badaniem perspektyw nieantropocentrycznych w polskim teatrze. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Dialog”.

Artykuły