Hanna Raszewska-Kursa

badaczka i krytyczka tańca. Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W latach 2016–2020 doktorantka Instytutu Sztuki PAN. Publikuje teksty krytyczne i publicystyczne, a także artykuły naukowe w monografiach i czasopismach. Autorka publikacji Teoria i taniec w polskiej praktyce (napisanej dzięki stypendium MKiDN, wydanej przez Universitas w ramach Programu wydawniczego IMiT). Redaktorka monografii Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Prezeska Fundacji „Myśl w Ciele”, założycielka Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej.