Hana Reisigová

studentka Wydziału Teatrologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie, performerka i recenzentka teatralną. Zajmuje się twórczością E. F. Buriana i historią teatru awangardowego. Obecnie przygotowuje projekt badawczy poświęcony analizie postaci commedii dell‘arte z perspektywy gender studies.