Giovanni Pizza

(ur. 1963) jest neapolitańskim antropologiem i profesorem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Perugii. Bada związki pomiędzy historią medycyny, antropologią kulturową a etnografią. Autor licznych publikacji naukowych, m.in. książek Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo (Carocci, Rzym 2005), Il tarantismo oggi. Antropologia, politica, cultura (Carocci, Roma 2015).