Ferdianando Taviani

teatrolog, krytyk teatralny, profesor Università dell’Aquila. Bliski współpracownik Eugenia Barby, od roku 1975 doradca literacki Odin Teatret. Współzałożyciel i stały współpracownik Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA). Jest współzałożycielem i redaktorem pisma „Teatro e Storia”. Opublikował liczne prace poświęcone Odin Teatret, a także ważne eseje dotyczące Jerzego Grotowskiego. Jest też wybitnym znawcą komedii dell’arte (La Commedia dell’Arte e la Società Barocca. La Fascinazione del Teatro, 1969).