Fabrizio Frasnedi (1944–2015)

lingwista i glottodydaktyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Bolońskiego, kierownik Studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa i kultury włoskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmowały metodykę nauczania języka włoskiego i językoznawstwo włoskie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prozodii.