Emilia Zimnica-Kuzioła

pracuje w Katedrze Socjologii Sztuki i Edukacji na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorką książki Światła na widownię. Socjologiczne studium publiczności teatralnej (2003) i ponad stu artykułów, dotyczących socjologii sztuki (teatru) i socjologii religii. W 2012 roku ukazała się książka pod jej współredakcją Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi; w 2013 opublikowała książkę Polski homo religiosus. Doświadczenie religijne w relacjach potocznych, a w 2018 monografię Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych.
ORCID: 0000-0003-1827-0802