Elżbieta Muskat-Tabakowska

emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2002 – 20012 Kierownik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Anglistka, specjalista w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego i teorii przekładu. Tłumacz konferencyjny. Autorka tłumaczeń licznych tekstów literackich i historiograficznych. Jej dorobek obejmuje siedem książek z zakresu językoznawstwa i teorii przekładu oraz niemal 200 oryginalnych artykułów naukowych, publikowanych w Polsce i zagranicą. Visiting Professor na kilku europejskich uniwersytetach. Autorka programu studiów drugiego stopnia w zakresie przekładu, zakwalifikowanego do sieci European Master’s in Translation.