Duncan Jamieson

(University of Exeter) jest współredaktorem recenzowanego pisma „Polish Theatre Perspectives” (PTP). Od 2006 roku współpracuje z Instytutem Grotowskiego, m.in. prowadząc wykłady o teatrze, tłumacząc teksty oraz pomagając w przygotowaniu publikacji i programów badawczych. Jego obecny projekt naukowy dotyczy zagadnień etyki w pracy z aktorem u Jerzego Grotowskiego, o czym pisał dla „Contemporary Theatre Review” (2007, 2009) i wykładał w Wielkiej Brytanii i Polsce. Najbliższe publikacje poświęcone będą Reducie (2013) oraz zespołowemu procesowi twórczemu u Krzysztofa Warlikowskiego (2012, 2013).

ARTYKUŁY