Dominika Laster

jest wykładowcą na wydziale Theatre Studies Uniwersytetu w Yale, gdzie jednocześnie odbywa staż podoktorski u profesora Josepha Roacha.

Otrzymała nagrodę im. Dwight Conquergooda przyznawaną przez Performance Studies International za badania poświęcone islamskiej praktyce świadczenia w kontekście zatrzymań i deportacji po wydarzeniach z 11 września.

Jej rozprawa doktorska, będąca krytyczną analizą najważniejszych aspektów myśli i praktyki Jerzego Grotowskiego, związanych z pracą nad sobą, zdobyła nagrodę Monroe Lippman Memorial, przyznawaną za wybitne rozprawy doktorskie.

W 2009 pełniła funkcję współkuratora projektu „Tracing Grotowski’s Path. Rok Grotowskiego w Nowym Jorku”. Publikowała w „Performance Research”, „Slavic and Eastern European Performance”, „New Theatre Quaterly” i „TDR”. Jej książki A Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing and Transmission in the Grotowski Work oraz Loose Screws: Nine New Plays from Poland (redakcja) ukażą się wkrótce w wydawnictwie Seagull Press.