Christian Nadin

odkrywał tajniki sztuki mimu pod okiem Marcosa Malavia podczas studiów w Conservatoire d'Art Dramatique w Lyonie. Stopniowo otwierał się też na różne techniki pracy z ciałem w teatrze (komedia dell’arte, teatr Nô), aż do spotkania z Zygmuntem Molikiem i Ludwikiem Flaszenem, którzy w głęboko naznaczą jego drogę. Założyciel grupy Passacaglia Theatre (Lyon). Od 1990 r. prowadzi jednocześnie działalność artystyczną i pedagogiczną z dziećmi oraz dorosłymi amatorami i profesjonalistami. Pracował we Francji, Włoszech i w Niemczech.

ARTYKUŁY