Barbara Michalczyk

Doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się przede wszystkim na dziejach teatru w dwudziestoleciu międzywojennym oraz perspektywie feministycznej w badaniach nad historią teatru.

Numer ORCID: 0000-0003-1256-3620