Annamaria Cascetta

profesor zwyczajny Università Cattolica „Sacro Cuore” w Mediolanie, kierownik Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo oraz Centro di cultura e di iniziativa teatrale „Mario Apollonio”. Wykłada teorię dramatu i historię teatru. Tłumaczka, autorka i redaktorka licznych dramatów i studiów z dziedziny teatrologii, między innymi redaktorka serii „Biblioteca di drammaturgia” i współredaktorka serii wydawniczej w języku włoskim i angielskim „Canone teatrale europeo/Canon of European Drama”. Kuratorka wielu wystaw poświęconych teatrowi współczesnemu.