Anna Królica

(ur. 1982) – teatrolożka i rusycystka. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezeska Fundacji PERFORMA, współzałożycielka portalu www.nowytaniec.pl. Przewodnicząca Rady Programowej ds. tańca Instytutu Muzyki i Tańca. Koordynator merytoryczny I Kongresu Tańca. W 2008 roku była selekcjonerką w Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca. Poza krytyką taneczną zajmuje się teorią i historią tańca, szczególnie w jego polskim i niemieckim kontekście. Publikowała w „Kontekstach”, „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Scenie” oraz na portalach www.kulturaenter.pl, www.dwutygodnik.com. Aktualnie pracuje nad zagadnieniem pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch.