Adriana Świątek

doktorantka w Zakładzie Teatru i Dramatu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie aktualnie finalizuje rozpoczęty w 2011 roku projekt badawczy SLAVDOM! EXPEDITION skoncentrowany wokół zagadnienia: obrzęd weselny jako widowisko kulturowe w huculskiej kulturze ludowej. Wykładowca na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Autorka licznych reportaży fotograficznych. Cykle „Pilgrims oraz „Hutsuls” znalazły się w finale międzynarodowego konkursu Urban 2015 i 2017 Street Photo Awards + Exhibition, w sekcji specjalnej Stories&Portfolios. W 2017 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazał się pod jej redakcją tom Teatrologia na rozdrożach, będący pokłosiem I Otwartego Forum Twórczego i Naukowego w Jaśkowicach, podczas którego odbyła się konferencja naukowa Teatrologia na rozdrożach.