Timeline of Jerzy Grotowski’s life and creative work

1949

1949

Grotowski joins Związek Młodzieży Polskiej (ZMP – the Union of Polish Youth).