2012-03-11
2020-04-22

method of physical actions

a method of acting developed by Konstantin Stanislavsky towards the end of his life involving the precise and detailed analysis of particular physical actions, followed by the construction of an organic ‘line of life’. Its detailed elaboration and realisation was to lead to the awakening of unconscious creativity. The method was developed in the final years before Stanislavsky’s death, including during work on Molière’s L’Avare (The Miser; the premiere came in 1939, after the director’s death), which has been described in detail by Vasiliy O. Toporkov.

Grotowski became acquainted with the method early on and studied it closely. By 1954 he had already published an extensive and competent study on the subject, while in later years the method became his most essential inspiration, taking a central place in his work from the mid-1970s, i.e. from the time of the Theatre of Sources. He made direct reference to it during the Art as vehicle period. According to Grotowski’s oft-repeated words, his work on the method left off from the point where Stanislavsky ended his work on it, thus the fundamental difference was to be found in the shift from the context of the realistic imitation of everyday actions to work involving energy and organic impulses.

Bibliography: 

Jerzy Grotowski: Artystyczny testament K. S. Stanisławskiego, „Przegląd Filmowy. Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego przy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi” 1954 nr 2/3, rok V, luty – marzec, s. 30–38. Przedruk [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wrocław – Warszawa 2012, s. 15–22.

Jerzy Grotowski: Odpowiedź Stanisławskiemu, na postawie stenogramu spotkania z reżyserami i aktorami w Brooklym Academy of Music w Nowym Jorku 22 lutego 1969 roku, przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1980 nr 5, s. 111–119. Przedruk [w:] tegoż: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, wydanie 3, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław 1999, s. 145–164; [w] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wrocław – Warszawa 2012, s. 467–481.

Thomas Richards: Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi. Wprowadzenie oraz esej „Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu” Jerzego Grotowskiego, przełożyli Andrzej Wojtasik, Magda Złotowska, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003.

Thomas Richards: Punkt graniczny przedstawienia, rozmawiała Lisa Wolford, przełożył Artur Przybysławski, konsultowała Magda Złotowska, przekład zredagował i do druku przygotował Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2004.

Wasilij O. Toporkow: Stanisławski na próbie. Wspomnienia, przełożył Jerzy Czech, przedmowa do wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.