Search in media:

‘With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980’. Photo documentation

Jerzy Grotowski odczytujący nazwiska zamordowanych podczas pacyfikacji Nienadówki umieszczone na tablicy pamiątkowej na miejscowym kościele; zdjęcie z planu filmu With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980

fot. Jan Krzysztof Fiołek/Archiwum Instytutu Grotowskiego

For permission to use these materials, please contact

Barbara Fiołek: barbara.fiolek@wp.pl