„Dramat romantyczności” – zaproszenie do nadsyłania tekstów do numeru 23 „Performera”

Znacie? Znamy, znamy…

„Słuchaj, dzieweczko!

– Ona nie słucha –”

Są słowa, które powtarzano tyle razy, tyle razy je przekształcano, tyle razy uczono się ich na pamięć, że choć wciąż je słychać, to nikt już ich nie słucha.

W czerwcu roku 2022 minie dokładnie dwieście lat, gdy po raz pierwszy czytelniczki i czytelnicy mogli wziąć do rąk książkę zatytułowaną Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy i przerzuciwszy szybko Przemowę (kto by tam czytał przedmowy!), przesunąwszy oczy po Pierwiosnku, zatrzymać się na stronie szóstej i po raz pierwszy przeczytać słowa Romantyczności, które my znamy już zbyt dobrze. Możemy sobie fantazjować na temat tego, co czuli i myśleli, ale doświadczenia nieprzygotowanego spotkania z Balladami i romansami i wszystkimi późniejszymi dziełami polskiego romantyzmu już nie odzyskamy. Za dużo wydarzyło się w ciągu dwustu lat, jakie minęły od dnia publikacji pierwszej książki młodego poety z Litwy, który wkrótce stał się Narodowym Wieszczem ukazującym Polakom ich przyszłą wielkość i przeklętym Geniuszem zamykającym ich w grobowych podziemiach. Choć chyba nikt sobie wtedy z tego nie zdawał sprawy, w czerwcu roku 1822 narodził się romantyzm – „wiara i czucie”, sztuka i polityka, „paradygmat”, który na wieki odmienił oblicze ziemi, tej ziemi…

Tłumaczenie, dlaczego czasopismo, wydawane przez instytucję, której patronem jest twórca bezlitośnie mierzących się z „paradygmatem” przedstawień Dziadów, Kordiana i Księcia Niezłomnego, postanowiło przygotować na wiosnę roku 2022 numer poświęcony romantyzmowi, wydaje się zbędne. Wystarczy powiedzieć, że podstawową inspiracją jest dla nas pochodzące z roku 1979 wystąpienie Jerzego Grotowskiego zatytułowane O praktykowaniu romantyzmu, w którym mówił o postawie wobec historii, o teatrze, o swojej praktyce i doświadczeniach osobistych. Idąc za tą inspiracją, zapraszamy do nadsyłania tekstów proponujących refleksję nad obecnością romantyzmu w polskiej historii, życiu społecznym, teatrze i przeżyciach osobistych. Mogą to być zarówno eseje proponujące całościowe interpretacje dotyczące „paradygmatu” romantycznego i jego przejawów w historii i współczesności, jak i analizy i interpretacje romantycznych i antyromantycznych przedstawień i performansów (nie tylko artystycznych, nie tylko zbiorowych). Zgodnie z tematyką i charakterem naszego pisma zachęcamy szczególnie do przemyślenia sposobów istnienia i oddziaływania tradycji romantycznej poprzez jej dzieje teatralne i performatywne, ale nie ograniczamy naszego zaproszenia tylko do nich. Pod hasłem „Dramat romantyczności” umieszczamy wszelkie przejawy i przykłady procesualnie rozwijających się relacji z romantyzmem, których przebieg i skutki zechcą poddać analizie i interpretacji osoby decydujące się na współpracę z nami.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do 30 stycznia 2022. O wynikach naboru poinformujemy w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru. Propozycje (objętość do 2000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać mailowo na adres: redakcja [at] grotowski [dot] net.

Redakcja „Performera”