Texts by Jerzy Grotowski

2012-03-26
2021-02-18

Prepared by Adela Karsznia

Bibliography has been organized chronologically accordind to the dates of publication. It has been divided into publications in Polish and in other languages.

Texts in Polish

a) books

 1. Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990; wydanie 3 [niezmienione w stosunku do wydania 2], Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1999.
 2. Ku teatrowi ubogiemu opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.
 3. Grotowski powtórzony, wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek, publikacja przygotowana we współpracy z Instytututem im. Jerzego Grotowskiego, w ramach realizacji programu Roku Grotowskiego 2009, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
 4. Teksty zebrane, Redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012.

b) texts in order ofpublication

 1. Artystyczny testament K. S. Stanisławskiego, „Przegląd Filmowy. Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego przy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi”, nr 2/3. rok V luty–marzec 1954, s. 30–38. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 15–22.
 2. Czerwony Balonik, „Od A do Z” (dodatek tygodniowy do „Dziennika Polskiego”) 1955 nr 1, z 1–2 stycznia, s. 2. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 23–25.
 3. W tonacji entuzjastycznej, „Dziennik Polski” 1955 nr 27, z 1 lutego, s. 3–4. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 26–30.
 4. Marzenie o teatrze, „Dziennik Polski” 1955 nr 46, z 23 lutego, s. 2–3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 31–34.
 5. Szkoła szczerości, „Echo Tygodnia” (dodatek do „Gazety Krakowskiej”) 1955 nr 9, z 26 lutego, s. 2. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 35–36.
 6. Jakie dostrzegłem zmiany w życiu kulturalnym ZSRR, „Dziennik Polski” 1956 nr 216, z 9–10 września, s. 6, 9. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 43–47.
 7. Między Iranem i Chinami, cz. 1: Prorok odchodzi z trzech pustyń..., „Dziennik Polski” 1956 nr 216, z 9–10 września, s. 3; cz. 2: Wieża Babel, „Dziennik Polski” 1956 nr 227, z 22 września, s. 2–3. Przedruk [w:] „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 29–35; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 48–56.
 8. Przemówienie Jerzego Grotowskiego na II Plenum Tymczasowego Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Socjalistycznej, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Socjalistycznej” 1957 nr 2, s. 17–24. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 57–63.
 9. Z dyskusji na plenum KW PZPR w Krakowie w dniu 5 IV 1957 poświęconego sprawom młodzieży. Fragmenty przemówień, „Gazeta Krakowska” 1957 nr 86, z 10 kwietnia, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 64–67.
 10. Grotowski Jerzy, Ogorzałek Adam: Lewica akademicka, „Gazeta Krakowska” 1957 nr 87, z 11 kwietnia, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 68–73.
 11. Cywilizacja i wolność – nie ma innego socjalizmu, tekst wystąpienia podczas Zjazdu Konstytucyjnego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Warszawie 22–27 kwietnia 1957 roku, „Walka Młodych" 1957 nr 6, z 7 maja, s. 4. Przedruk [w:] „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 59–61, przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 74–78.
 12. Czym się jeszcze zajmuję?, „Walka Młodych” 1957 nr 5, z 30 kwietnia, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 79.
 13. Lekcja w Avignonie, „Gazeta Krakowska” 1957 nr 212, z 5 września, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 81–85.
 14. a) Wyznanie realizatorów spektaklu; b) Motta reżysera; c) Z teatralnego scenariusza spektaklu; d) Wyznanie reżysera, w programie spektaklu Bogowie deszczu, Stary Teatr, Kraków, premiera: 4 lipca 1958, s. 4–11. Przedruk pt. [Z programu do Bogów deszczu] [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 86–89.
 15. Rozmowy w Elsynorze, kolejne części opublkowano [w:] cz. 1: „Ekran” 1958 nr 41, z 12 października, s. 6; cz. 2: „Ekran” 1958 nr 42, z 19 października, s. 7; cz. 3: „Ekran” 1958 nr 44, z 2 listopada, s. 10. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 90–93. Nieco zmieniony fragment częsci pierwszej zatytułowany Teatr i Graal został włączony do programu przedstawienia Pechowców, opartego na Rodzinie pechowców Jerzego Krzysztonia, wyreżyserowanego w Teatrze 13 Rzędów w Opolu, premiera: 8 listopada 1958.
 16. Twórcze ambicje teatru, „Współczesność” 1958 nr 29 (19), z 16 listopada, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 94–97. Fragment artykułu ukazał się w programie do przedstawienia Pechowców według Rodziny pechowców Jerzego Krzysztonia, wystawionego przez Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów w Opolu, premiera: 8 listopada 1958. Tekst został przez Grotowskiego wykorzystany także jako jeden z rozdziałów jego pracy dyplomowej Między teatrem a postawą wobec rzeczywistości, obronionej na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
 17. Przed premierą „Pechowców”. Rozmowa z reżyserem, z Jerzym Grotowskim rozmawiała rk [Romana Konieczna], „Trybuna Opolska” 1958 nr 265 (2128), z 17 listopada, s. 5.
 18. Z Jerzym Grotowskim o teatrze, rozmawiał J.F. [Jerzy Falkowski], „Współczesność” 1958 nr 30 (20), z 1 grudnia, s. 8. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 98–101.
 19. Leszek Herdegen – aktor publicystyczny, „Współczesność” 1958 nr 31 (21), z 16 grudnia s. 8. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 102–104.
 20. Impresje zapisane w Szwajcarii, „Dziennik Polski” 1959 nr 3, z 4–5 stycznia s. 5, 7. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 105–106.
 21. Pieszczochy. Korespondencja własna z Paryża, „Ekran” 1959 nr 3, z 18 stycznia, s. 7. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 109–113.
 22. Mim i świat. Korespondencja własna z Paryża, „Ekran” 1959 nr 10, z 8 marca, s. 9. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 114–117.
 23. Jerzy Grotowski o Leszku Herdegenie, [w:] Błońska Wanda: Sylwetki aktorów. Leszek Herdegen, „Ekran” 1959 nr 11, z 15 marca, s. 4.
 24. Impresje na marginesie pracy nad „Wujaszkiem Wanią", w programie spektaklu Wujaszek Wania (premiera w Teatrze Kameralnym 14 marca 1959), Kraków, Stary Teatr, sezon 1958/59, s. 4–7 (z nienumerowanych). Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 118–120.
 25. Teatr a człowiek kosmiczny. Kilka impresji, w programie spektaklu Wujaszek Wania (premiera w Teatrze Kameralnym 14 marca 1959), Kraków, Stary Teatr, sezon 1958/59, s. 7–12 (z nienumerowanych). Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 121–125.
 26. Korespondencja ze świątyni Ahura Mazdy, „Argumenty” 1959 nr 12, z 22 marca, s. 6. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 126–131.
 27. Wokół teatru przyszłości, „Ekran” 1959 nr 21, z 24 maja, s. 11. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 132–135.
 28. Śmierć i reinkarnacja teatru, „Współczesność” 1959 nr 13 (44), z 1 lipca, s. 7. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 136–139. Tekst został przez Grotowskiego wykorzystany jako jeden z rozdziałów pracy dyplomowej Między teatrem a postawą wobec rzeczywistości, obronionej na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
 29. List do redakcji. Kraków, 26 lipca 1959, „Współczesność” 16 sierpnia 1959, nr 16 (47), s. 10. Przedruk pt. Oburzenie teatralne [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 140–141.
 30. Co to jest teatr?, „Dziennik Polski” 1959 nr 200, z 23–24 sierpnia, s. 6. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 142–145. Maszynopis tego tekstu, zatytułowany Definicja teatru albo teatr „guścikowy” i „filozofujący”, znajduje się w zbiorach Archiwum Jerzego Grotowskiego w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (depozyt Kazimierza Grotowskiego), sygnatura 32/08/1.
 31. Panie Redaktorze! „Echo Krakowa” 1959 nr 203, z 2 września, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 146–147.
 32. Dobrze czy źle. Rozważania o szkolnictwie teatralnym, „Teatr” 1959 nr 18, z 15 września, s. 11–12. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 148–155.
 33. Jeszcze raz w sprawie kabaretu, „Trybuna Opolska” 1959 nr 234, z 1 października, s. 4. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 156–157.
 34. Inwokacja dla przedstawienia: „Orfeusz", Teatr 13 Rzędów, „Materiały – Dyskusje” Opole 1959 nr 1 (październik), s. 2 (z nienumerowanych). Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 158.
 35. 11 pytań o 13 Rzędów, z Jerzym Grotowskim i Ludwikiem Flaszenem rozmawiała Bożena Zagórska, „Echo Krakowa” 1959 nr 248, z 24 października, s. 3–4. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 159–161.
 36. Polemika o prawdę, „Trybuna Opolska” 1959 nr 278, z 20 listopada, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 162–164.
 37. Alfa = Omega = świat…, Teatr 13 Rzędów, „Materiały – Dyskusje”, Opole 1960 nr 2 (styczeń), s. 2 z nienumerowanych. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 165.
 38. Między groteską a powagą… Rozmowa z reżyserem Teatru 13 Rzędów, z Jerzym Grotowskim rozmawiała Wanda Chila, „Głos Wielkopolski” 1960 nr 20, z 24–25 stycznia, s. 4. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 166–168.
 39. Kabaret 13 Rzędów. „Kabaret Błażeja Sartra”. Wskazania zasadnicze, Teatr 13 Rzędów, „Materiały – Dyskusje”, Opole nr 3 (maj), s. 4.
 40. Flaszen Ludwik, Grotowski Jerzy: Przyszły sezon w 13 Rzędach, „Trybuna Opolska” 1960 nr 142 (2624), z 16 czerwca, s. 3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 169–171.
 41. W sprawie „Fausta", list do redakcji, „Teatr” 1960 nr 19, z 1 października, s. 25–26. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 189–190.
 42. Poszukiwania opolskie. Rozmowa z Jerzym Grotowskim – kierownikiem artystycznym teatru 13 Rzędów, rozmawiała Rena Nalepa, „Dziennik Polski” 1961 nr 7, z 8–9 stycznia, s. 6. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 198–200.
 43. Flaszen Ludwik, Grotowski Jerzy: Bez Krygiera?, list do redakcji, „ITD” 1961 nr 10, z 5 marca, s. 14. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 201–202.
 44. Dziady” jako model teatru nowoczesnego. Rozmowa z dyrektorem Teatru 13 Rzędów w Opolu Jerzym Grotowskim, rozmawiał Jerzy Falkowski, „Współczesność” 1961 nr 21 (101), z 1 listopada, s. 8. Przedruk [w:] „Materiały – Dyskusje” 1962 nr 7 (luty), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole, s. 12–14 (z nienumerowanych); przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 203–206.
 45. Wypowiedź w Ankiecie o krytyce, wypowiedź Jerzego Grotowskiego, „Współczesność” 1962 nr 3, z 1 lutego, s. 2–3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 207–208.
 46. Możliwość teatru, „Materiały warsztatowe Teatru 13 Rzędów”, Opole 1962 nr 2 (luty), (23 strony nienumerowane). Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 209–239.
 47. Teatr – godzina niepokoju. Rozmowa z Jerzym Grotowskim, rozmawiał Jerzy Falkowski, „Odra” 1964 nr 6, s. 55–58. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 240–244.
 48. Ku teatrowi ubogiemu, „Odra” 1965 nr 9, s. 21–27. Ostateczna polska wersja przejrzana przez autora [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 7–21; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 7–21; wydanie 3 – 1999; Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 13–24; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 245–254.
 49. Aktor ogołocony, „Teatr” 1965 nr 17, z 1 września, s. 8–10. Ostateczna wersja przejrzana przez autora [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 22–32; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 22–32; wydanie 3 – 1999; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 255–262.
 50. Czyj portret?, wypowiedź Jerzego Grotowskiego w ankiecie, „Teatr” 1965 nr 21, z 1 listopada, s. 14–15. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 263–264.
 51. Perspektywy wrocławskich teatrów, rozmowa z okazji dwudziestolecia odzyskania niepodległości z udziałem Jerzego Bajdora, Jerzego Grotowskiego, Józefa Kelery, Jerzego Krasowskiego, Tadeusza Lutogniewskiego, Krystyny Skuszanki, „Odra” 1965 nr 11, s. 29–36.
 52. Studium nie dla „gwiazd”. Rozmawiamy z dyrektorem Teatru 13 Rzędów Jerzym Grotowskim, rozmawiał Jerzy Bajdor, „Słowo Polskie” 1966 nr 31, z 6–7 lutego, s. 5. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 265–267.
 53. 10 minut z Jerzym Grotowskim, rozmawiała Krystyna Zbijewska, „Dziennik Polski” 1966 nr 86, z 13 kwietnia, s. 3.
 54. Po skandynawskim tournée 13 Rzędów, z Jerzym Grotowskim rozmawiał Tadeusz Buski [Burzyński Tadeusz], „Gazeta Robotnicza” 1966 nr 105, z 5 maja, s. 5. Przedruk [w:] Burzyński Tadeusz: Mój Grotowski, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 14–17.
 55. Pofestiwalowe refleksje, zanotował Tadeusz Buski [Burzyński Tadeusz], między innymi wypowiedź Grotowskiego po VII Wrocławskim Festiwalu Teatralnym, „Gazeta Robotnicza. Magazyn Tygodniowy” 1966 nr 131 (22), z 5 czerwca, s. 3. Przedruk [w:] Burzyński Tadeusz: Mój Grotowski, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 18–20.
 56. Teatr Laboratorium 13 Rzędów. Jerzy Grotowski o sztuce aktora, rozmawiał Janusz Budzyński, „ITD” 1966 nr 33, z 14 sierpnia, s. 8–10. Przedruk w wersji skróconej przez autora: Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 33–39; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 33–39; wydanie 3 – 1999. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 279–284.
 57. W poszukiwaniu perspektywy, wypowiedź Jerzego Grotowskiego w ankiecie, „Współczesność” 1966 nr 23, z 9 listopada, s. 2. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 285–291.
 58. Nie był cały sobą, „Odra” 1967 nr 1 (71), s. 31–34. Ostateczna wersja przejrzana przez autora [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 40–49; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 40–49; wydanie 3 – 1999; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 113–122; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 292–298.
 59. Laboratorium w teatrze, z Jerzym Grotowskim rozmawiał Bogusław Czarmański, „Tygodnik Kulturalny” 1967 nr 17, z 23 kwietnia, s. 1, 6. Wersja skrócona: Grotowski Jerzy: Instytut Badań Metody Aktorskiej, w programie: Teatr Laboratorium – Instytut Badań Metody Aktorskiej, Akropolis, 1967; przedruk pod tytułem Badanie metody [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 123–128; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 314–318.
 60. Po Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Rozmowa z Jerzym Grotowskim, rozmawiał Zbigniew Osiński, „Nurt” 1967 nr 7, z 27 lipca, s. 43–44. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 319–323.
 61. Wypowiedź Jerzego Grotowskiego, [w:] Kongres Kultury Polskiej 7–9 X 66. Materiały i dokumenty, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967, s. 221.
 62. Techniki aktorskie, rozmawiał Denis Bablet, przełożył L.F. [Ludwik Flaszen], „Odra” 1968 nr 4 (86), s. 34–39. Ostateczna wersja przejrzana przez autora [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 50–60; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 50–60; wydanie 3 – 1999; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 197–216; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 306–313.
 63. Teatr a rytuał, wypowiedź w języku francuskim na konferencji, która odbyła się w paryskim ośrodku PAN 15 października 1968 roku, nagrali i spisali Catherine Lery, Jean Sirodeau, wersja polska autoryzowana, „Dialog” 1969 nr 8, s. 64–74. Przedruki [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 61–86; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 61–86; wydanie 3 – 1999; [w:] Wiedza o kulturze, cz. 3, Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 223–239; oraz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 356–373.
 64. Po sukcesach w Iranie i Libanie Teatr Laboratorium powrócił do Wrocławia, wypowiedź Jerzego Grotowskiego, „Gazeta Robotnicza” 1970 nr 244, z 14 października, s. 1.
 65. Propozycja współpracy, list do redakcji, „Słowo Polskie” 1970 nr 215, z 10 września, s. 4. Opublikowano również jako Teatr Laboratorium – propozycja współpracy, „Sztandar Młodych” 1970 nr 217, z 10 września, s. 5 oraz jako Propozycja współpracy Teatru Laboratorium, „Przekrój” 1970 nr 1327, z 13 września, s. 8. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 487–488.
 66. Teatr Laboratorium – propozycja współpracy, „Sztandar Młodych” 1970 nr 217, z 10 września, s. 5. Opublikowawne również jako Propozycja współpracy, list do redakcji, „Słowo Polskie” 1970 nr 215, z 10 września, s. 4 oraz jako Propozycja współpracy Teatru Laboratorium, „Przekrój” 1970 nr 1327, z 13 września, s. 8. Przedruk jako Propozycja współpracy [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 487–488.
 67. Propozycja współpracy Teatru Laboratorium, „Przekrój” 1970 nr 1327, z 13 września, s. 8. Opublikowawne również jako Propozycja współpracy, list do redakcji, „Słowo Polskie” 1970 nr 215, z 10 września, s. 4 oraz jako Teatr Laboratorium – propozycja współpracy, „Sztandar Młodych” 1970 nr 217, z 10 września, s. 5. Przedruk jako Propozycja współpracy [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 487–488.
 68. Telegram do uczestników spotkania redutowego, 29 listopad 1964, [w:] O zespole Reduty 1919–1939. Wspomnienia, pod red. Józefa Szczublewskiego, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1970, s. 352. Przedruk [w:] Osiński Zbigniew: Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 222.
 69. Wyłożenie zasad, nieautoryzowany przekład z języka angielskiego Aleksandra Ambros, „Polska” 1971 nr 7 (203), s. 34, 36; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 247–254. Przedruk pod tytułem Dokument zasad [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 346–353. Jest to wersja poprawiona z uwzględnieniem nieznanego wcześniej maszynopisu z Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.
 70. Spotkanie z Grotowskim, według stenogramu ze spotkania z uczestnikami i gośćmi III Międzynarodowego Festiwalu Festiwali Teatrów Studenckich w Klubie Studenckim „Pałacyk” we Wrocławiu 23 października 1971, do druku podał Ludwik Flaszen, „Teatr” 1972 nr 5, z 1 marca, s. 17–20. Przedruk pod tytułem Widzę was, reaguję na was [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 532–546.
 71. Jak żyć by można, fragmenty wypowiedzi podczas otwartej konferencji prasowej zorganizowanej przez Polski Ośrodek ITI w sali Teatru Ateneum w Warszawie 10 października 1971 roku, „Odra” 1972 nr 4, s. 33–38. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 523–531.
 72. Takim, jakim się jest, cały, według stenogramu konferencji w sali Ratusza Nowojorskiego 12 grudnia 1970 roku, „Odra” 1972 nr 5, s. 51–56. (Fragmenty tego tekstu zostały wykorzystane przez Grotowskiego w ostatecznej wersji tekstu Święto – dzień, który jest święty). Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 502–509.
 73. Święto, według stenogramu spotkania ze studentami i profesorami w auli New York University, 13 grudnia 1970, „Odra” 1972 nr 6, s. 47–51. Fragmenty tego tekstu zostały wykorzystane przez Grotowskiego w ostatecznej wrsji tekstu Święto – dzień, który jest święty. Przedruki [w:] Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 39–57; oraz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, Aneks A, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 950–958.
 74. Osterwa po ćwierćwieczu, wypowiedź podczas wieczoru poświęconego Juliuszowi Osterwie w dwudziestą piątą rocznicę jego śmierci, zorganizowanego przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie 10 maja 1972 roku, „Dialog” 1972 nr 9, s. 115–117. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 547–549.
 75. Co było. (Kolumbia – lato 1970. Festiwal Ameryki Łacińskiej), wypowiedź w Manizales w Kolumbii podczas Festiwalu Ameryki Łacińskiej latem 1970 roku, „Dialog” 1972 nr 10, s. 111–118. Przedruk na podstawie pierwodruku z uwzględnieniem zmian dokonanych przez autora na kopii opublikowanego przekładu francuskiego przekazanego Carli Pollastrelli, przekład poprawek ręcznych: Leszek Demkowicz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 489–501.
 76. To święto stanie się możliwe, na podstawie stenogramu polsko-francuskiego kolokwium na temat kultury w Royaumont we Francji, 11 października 1972, „Kultura” Warszawa 1972 nr 52, z 24 grudnia, s. 1 i 4. (Niewielkie fragmenty tego tekstu zostały zostały wykorzystane przez Grotowskiego w ostatecznej wersji tekstu Święto – dzień, który jest święty). Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 550–553.
 77. Obok teatru, rozmowa z udziałem Jerzego Grotowskiego, Konstantego Puzyny i publiczności, nagrana 19 grudnia 1972 roku w Sali Senatorskiej na Wawelu podczas trzeciego z „Wieczorów Wawelskich 72–73”, „Dialog” 1973 nr 7, s. 95–107. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 554–577.
 78. Grotowski w Récamier, „Odra” 1974 nr 5, s. 45–50. Wersja skrócona tekstu w „Travail Théâtral”.
 79. List Jerzego Grotowskiego do Tadeusza Kudlińskiego z 18 października 1962, [w:] Kudliński Tadeusz: Dawne i nowe przypadki „teatrała”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 311–312.
 80. Rozmowa z Grotowskim, rozmawiał Andrzej Bonarski, „Kultura” Warszawa 1975 nr 13, z 30 marca, s. 1, 12–13. Przedruki [w:] Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 3–38; [w:] Bonarski Andrzej: Ziarno, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 19–44; oraz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 588–605.
 81. Instytut Laboratorium: Program 1975–1976, pismo do Jana Soyty, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu miasta Wrocławia, datowane 31 grudnia 1974, „Teatr” 1975 nr 7 (620), z 1 kwietnia, s. 19. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 584–587.
 82. Przedsięwzięcie Góra. Project: The Mountain of Flame, „Odra” 1975 nr 6, s. 23–27, oraz jako Góra Płomienia. Project: The Mountain of Flame, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 1–8. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 606–610.
 83. Poszukiwania Teatru Laboratorium. Rozmowa z Jerzym Grotowskim, rozmawiał Tadeusz Burzyński, „Trybuna Ludu” 1976 nr 252, z 21 października, s. 6. Przedruki [w:] Burzyński Tadeusz: Mój Grotowski, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 105–109; oraz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 614–617.
 84. Rozmowa z twórcą Teatru Laboratorium: Grotowskiego „Teatr Źródeł”, rozmawiał Tadeusz Burzyński, „Trybuna Ludu” 1979 nr 143, z 21 czerwca, s. 6. Przedruki [w:] Burzyński Tadeusz: Mój Grotowski, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 143–146; oraz pod tytułem Grotowskiego „Teatr Źródeł” [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 667–669.
 85. Działanie jest dosłowne, wypowiedź podczas konferencji Jerzego Grotowskiego w the Kościuszko Foundation w Nowym Jorku 19 kwietnia 1978 roku, przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1979 nr 9, s. 95–101. Przedruk pod zmienionym tytułem: Człowiek w działaniach parateatralnych, ze wstępem Leszka Kolankiewicza, [w:] Wokół człowieka, praca zbiorowa pod redakcją Marii Szyszkowskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 44–55; przedruk pod tym samym tytułem [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 624–634.
 86. Świat powinien być miejscem prawdy, wypowiedź podczas sympozjum polsko-radzieckiego w Moskwie 17–18 listopada 1976 roku, stenogram przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1979 nr 10, s. 138–141. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 618–623.
 87. Wędrowanie za Teatrem Źródeł, na podstawie stenogramu exposé wygłoszonego 5 czerwca 1978 roku w Starej Pomarańczarni w Warszawie w czasie międzynarodowego sympozjum ITI poświęconego „Sztuce debiutanta”, zorganizowanego z okazji I Międzynarodowych Spotkań Teatralnych, uzupełniony fragmentami krótkiego wywiadu dla „Trybuny Ludu” z 21 czerwca 1979 (rozmawiał Tadeusz Burzyński), tekst przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1979 nr 11, s. 94–103. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 638–652.
 88. Ćwiczenia, na podstawie rozmowy ze stażystami z różnych krajów, odbytej w maju 1969 roku, którzy przebywali w tym czasie w Teatrze Laboratorium, przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1979 nr 12, s. 127–137. Ostateczna wersja przejrzana przez autora [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 87–110; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 87–110; wydanie 3 – 1999; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 379–395.
 89. Głos, na podstawie rozmowy ze stażystami z różnych krajów, odbytej w maju 1969 roku, którzy przebywali w tym czasie w Teatrze Laboratorium, przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1980 nr 1, s. 109–123. Ostateczna wersja przejrzana przez autora [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 111–144; wydanie 2 poprawione i uzupełnione – 1990, s. 111–144; wydanie 3 – 1999; przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 396–419.
 90. Teatr Laboratorium po dwudziestu latach. Hipoteza robocza, w oparciu o stenogram spotkania z okazji obchodów dwudziestolecia Teatru Laboratorium 15 listopada 1979 roku we Wrocławiu, „Polityka” 1980 nr 4, z 26 stycznia, s. 1 i 10. Przedruk pod tytułem Hipoteza robocza. Teatr Laboratorium po dwudziestu latach. [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 679–689.
 91. Pogadanka o teatrze dla młodzieży szkolnej, pogadanka zarejestrowana przez Polskie Radio w październiku 1979 roku z przeznaczeniem dla szkół (klas licealnych), przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1980 nr 2, s. 132–137. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 670–678.
 92. O praktykowaniu romantyzmu, wypowiedź na kongresie naukowym „Grotowski I”, poświęconym pierwszemu dziesięcioleciu Teatru Laboratorium, zorganizowanym w styczniu 1979 roku w Mediolanie przez Centro di Ricerca per il Teatro, stenogram przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1980 nr 3, s. 112–120. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 653–666.
 93. Odpowiedź Stanisławskiemu, na postawie stenogramu spotkania z reżyserami i aktorami w Brooklym Academy of Music w Nowym Jorku 22 lutego 1969 roku, przygotował do druku Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 1980 nr 5, s. 111–119. Przedruki [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1989, s. 145–164; wydanie 2 poprawione i uzupełnione 1990, s. 145–164; wydanie 3 – 1999 oraz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 467–481.
 94. Grotowski powtórzony. Słowa, słowa, słowa, spisały Siejak Jolanta, Ziemba Kwiryna, Żakiewicz Zofia, [w:] Maski, pod redakcją Marii Janion, Stanisława Rośka, tom 1, w serii „Transgresje”, cz. 4, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986, s. 376–411. Przedruki [w:] Grotowski powtórzony, wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, wraz z listem Jerzego Grotowskiego do wydawcy: List z kwietnia 1988 roku; oraz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 710–742.
 95. Teatr Źródeł, opracował Leszek Kolankiewicz, „Zeszyty Literackie” (Paryż) 1987 nr 19 (lato), s. 102–115. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks A, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 962–976. Pod tym samym tytułem opublikowano także przekład wersji ostatecznej tego tekstu, czyli Theatre of Sources, [z:] The Grotowski Sourcebook. Ostateczna polska wersja powstała dzięki połaczeniu odpowiednich fragmentów publikowanych wcześniej po polsku (uzgodnionych z wersją angielską) oraz fragmentów przetłumaczonych z języka angielskiego. Przekład i przygotowanie wersji polskiej: Dariusz Kosiński, konsultacja i korekta: Carla Pollastrelli, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 748–767.
 96. Do Redakcji „Zeszytów Literackich” w Paryżu, „Zeszyty Literackie” (Paryż) 1988 nr 22 (wiosna), s. 154. Sprostowanie noty o autorze, „Zeszyty Literackie” (Paryż) 1987 nr 19 (wiosna), s. 158. (no 115). Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks A, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 977–978.
 97. Performer, „Obieg” 1988, wrzesień–grudzień, s. 1–2, nieautoryzowana wersja tłumaczenia.
 98. Tekst pośmiertny poświęcony Konstantemu Puzynie, „Dialog” 1990 nr 4, s. 92. Przedruk [w:] Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993, s. 328–329.
 99. Performer, przekład polski z oryginalnej wersji francuskiej opublikowanej we Włoszech zrobił autor, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990, s. 214–218; wydanie 3 – 1999. Przedruki [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 470–475; oraz po porównaniu z wersją z The Grotowski Sourcebook, za którą wprowadzono drobne zmiany i skeślenia [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 812–816.
 100. Tadeusz Łomnicki, tekst napisany po śmierci aktora, w maju w Pontederze 1992, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 3 (wiosna), s. 6. Przedruk [w:] Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993, s. 341; oraz [w:] Korespondencja Tadeusza Łomnickiego i Jerzego Grotowskiego z lat 1971–1975, opracowała Barbara Osterloff, „Pamiętnik Teatralny” 2002 z. 3–4, s. 595.
 101. Z listów do Tadeusza Łomnickiego, „Teatr” 1992 nr 6, s. 18–22.
 102. Przemówienie doktora honoris causa Jerzego Grotowskiego, „Notatnik Teatralny" 1992 nr 4 (zima), s. 19–24. Przedruk [w:] Promocja Jerzego Grotowskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 32–48. Przedruk [w:] jako Grotowski Jerzy: Akt całkowity, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 13, z 16–17 stycznia, s. 10–11 (tytuł i śródtytuły od redakcji „Gazety Wyborczej”); pod pierwotnym tytułem [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 862–870.
 103. Od zespołu teatralnego do Sztuki jako wehikułu, w oparciu o konferencje Jerzego Grotowskiego w Modenie (październik 1989) i w Irvine (maj 1990); transkrypcje obu konferencji uzupełnił i na nowo opracował autor, przełożyła z języka hiszpańskiego Magda Złotowska, artykuł autoryzowany przez Jerzego Grotowskiego, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 31–43. Przedruki [w:] Richards Thomas: Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi, przełożyli Andrzej Wojtasik i Magda Złotowska. Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, s. 151–175, przedruk uwzględnia zmiany wprowadzone przez autora w wersji agielskiej uważanej (wraz z wersją francuską) za ostateczną; oraz [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 835–853.
 104. [Nota o Irenie i Tadeuszu Byrskich], [w:] Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia. Wybór, wybór i opracowanie Małgorzata Iskra, Magdalena Rzepka, Oficyna Wydawnicza Domu Środowisk Twórczych, Kielce 1992, s. 5. Przedruk [w:] Osiński Zbigniew: Nazywał nas bratnim teatrem. Artystyczna przyjaźń Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s 10.
 105. Gra w Sziwę (przypisek do praktyki), [w:] Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993, s. 122–123 (ze skrótami). Maszynopis dołączony przez Grotowskiego do jego dyplomowej pracy reżyserskiej, który znajduje się w aktach PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie (1960).
 106. Książę Niezłomny Ryszarda Cieślaka. Spotkanie „Hommage á Ryszard Cieślak" 9 grudnia 1990, przejrzany i uzupełniony przez autora zapis wypowiedzi w trakcie wieczoru poświęconego Ryszardowi Cieślakowi 9 grudnia 1990 roku w ramach sesji „Secret de l’acteur” zorganizowanej przez Académie Expérimentale des Théâtres przy współpracy Théâtre de l’Europe w sali teatru Odeon w Paryżu, przekład Magda Złotowska i autor, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 21–28. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 854–861.
 107. Credo Grotowskiego, rozmowa Jerzego Grotowskiego z Jean-Pierrem Thibaudat, przekład (nieautoryzowany) kt, „Forum” 1995 nr 22 (1568), z 13 sierpnia, s. 1, 16–17.
 108. Wschód – Zachód, na podstawie odczytu na Uniwersytecie Rzymskim w Istituto dello Spettacolo, podczas seminarium na temat Wschodu i Zachodu 24 września 1984 roku, przełożył z języka francuskiego Ludwik Flaszen, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 27 (październik), s. 6–10. Przedruk z poprawkami uwzględniającymi ostateczną wersję francuską tekstu [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 787–798.
 109. Jerzy Grotowski do studentów i wykładowców PWST w Krakowie, przemówienie na rok akademicki 1996–1997 z okazji pięćdziesięciolecia PWST w Krakowie spisane z nagrania magnetofonowego (nie sprawdzone przez autora), nagrania dokonano w Pontederze 7 czerwca 1996, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 29 (luty), s. 2–3. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 911–915.
 110. Z korespondencji Jerzego Grotowskiego do Barbary i Konrada Swinarskich, listy i telegramy z archiwum Barbary Swinarskiej, „Teatr” 2000 nr 1–3, s. 71–72.
 111. Tu es le fils de quelqu’un, tekst odczytu wygłoszonego 15 lipca 1985 roku we Florencji w Gabinetto Viesseux z okazji otwarcia Workcenter Grotowskiego w Pontederze we Włoszech, przekład na podstawie wersji francuskiej i angielskiej Ludwik Flaszen, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 39 (październik), s. 11–15. Przedruk ze skrótami [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 463–470. Przedruk na podstawie pierwodruku polskiego porównanego z wersją z The Grotowski Sourcebook [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 799–811.
 112. Testament [tytuł od Redakcji], przekład fragmentów testamentu Jerzego Grotowskiego z języka francuskiego Anna Karp, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 6–7.
 113. Listy do Aliny Obidniak z oazy Bajram Ali (2 IV – 10 V 1956), Przedruk sześciu kartek pocztowych i pięciu listów, opracował Janusz Degler, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 14–28.
 114. Listy do Zbigniewa Cynkutisa, sześć listów z lat 1964 i 1966, opracował Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 157–166.
 115. Nota dla przyjaciół, przekład z języka francuskiego Leszek Kolankiewicz, [w:] Kolankiewicz Leszek: Grotowski w poszukiwaniu esencji, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 37–38. Przedruk [w:] Kolankiewicz Leszek: Grotowski w poszukiwaniu esencji; oraz [w:] Kolankiewicz Leszek: Wielki mały wóz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 249, 251. Przedruk jako Notatka dla Przyjaciół, w przekładzie z języka włoskiego dokonanym przez Annę Górkę, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 925–926. List podpisany przez Grotowskiego 23 października 1998 roku i wysłany niewielkiej grupie przyjaciół wraz z egzemplarzami The Grotowski Sourcebook.
 116. Farsa – Misterium (Tezy), komentarz Janusz Degler, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 245–254. Tekst z grudnia 1960 roku. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1191–197.
 117. Listy Jerzego Grotowskiego z ZSRR do Polski w latach 1955–1956, opracował Zbigniew Osiński, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 316–333.
 118. Korespondencja Emilii i Jerzego Grotowskich z Jurijem Zawadskim w latach 1956–1975, opracował Zbigniew Osiński, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 334–336.
 119. Jerzy Grotowski i Robert Cohen o programie „Dramat Obiektywny”, korespondencja, tłumaczył i opracował Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 426–437.
 120. Testament duchowy adresowany do Thomasa Richardsa i Maria Biaginiego [tytuł od redakcji], przekład z języka francuskiego Ludwik Flaszen, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 619–622. Patrz: sprostowanie Redakcji w zeszycie 1–2 z 2001, s. 343.
 121. Fragmenty testamentu przekazane Ośrodkowi Badań Twórczości J. Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, przełożyła z języka francuskiego Anna Karp, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 623, 626.
 122. List Jerzego Grotowskiego do Zbigniewa Osińskiego (fragment), Pontedera, między majem 1987 a około 1 grudnia 1987, [w:] Osiński Zbigniew: Grotowski o „parach teatralnych” (Osterwa – Limanowski, Stanisławski – Niemirowicz-Danczenko, Grotowski – Flaszen) i swoim Centro di Lavoro – Worcenter w Pontederze, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 8–13.
 123. Listy Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena do Bohdana Korzeniewskiego, opracowała Anna Kuligowska-Korzeniewska, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 305–318.
 124. Listy Jerzego Grotowskiego do Jerzego Kreczmara, opracowała Krystyna Duniec, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 319–325.
 125. Listy Jerzego Grotowskiego do Teresy Nawrot, opracował Grzegorz Janikowski, „Pamiętnik Teatralny" 2001 z. 1–2, s. 326–331.
 126. Jerzy Grotowski – z rękopisów. W trzecią rocznicę śmierci – 14 stycznia 2002, pięć wierszy Jerzego Grotowskiego z archiwum Ireny Jun (wybór Lech Śliwonik, spisał i podał do druku Grzegorz Janikowski) i dwie karty pocztowe Jerzego Grotowskiego do Ireny Jun przygotował do druku Lech Śliwonik, „Scena” 2001 nr 6 (20), s. 18–19.
 127. List Jerzego Grotowskiego do Jerzego Falkowskiego, [w:] Agnieszka Wójtowicz: Dwa listy, jeden dokument, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001, nr 43–44 (czerwiec–sierpień), s. 128–129. Przedruk [w:] Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 166–167.
 128. Grotowski Jerzy, Puzyna Konstanty: Korespondencja 1970–1974, zbiór piętnastu listów Jerzego Grotowskiego i Konstantego Puzyny, opracowała Marta Serwa, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 138–149.
 129. Grotowski Jerzy, Kapuścińska Salomea: Wszystko płynie, fragmenty korespondencji, opracował Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 150–163.
 130. Listy do Natełły Baszyndżagian, opracowała Natełła Baszyndżagian, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 164–167.
 131. Drogi Kimie. 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przekład jednego listu z języka francuskiego Monika Gurgul, [w:] Barba Eugenio: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przekład z języka włoskiego Monika Gurgul, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja tomu Zbigniew Jędrychowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 154–229. Przedruk jako Listy Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby. Wybór [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, Wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 48–60.
 132. Rodzaj wulkanu. Rozmowa z Jerzym Grotowskim, przekład w oparciu o wydania angielskie i francuskie Grzegorz Ziółkowski, konsultacja i redakcja tekstu Magda Złotowska, [w:] Brook Peter, Carrière Jean-Claude, Grotowski Jerzy: Georgij Iwanowicz Gurdżijew, red. Jarosław Fret, Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 41–80. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 871–893.
 133. Jerzy Grotowski – z rękopisów (w czwartą rocznicę śmierci – 14 stycznia 2003). Poezje, cztery wiersze z archiwum Ireny Jun, spisał i podał do druku Grzegorz Janikowski, wybór Lech Śliwonik, „Scena” 2002 nr 6 (26), s. 18–19.
 134. Korespondencja Tadeusza Łomnickiego i Jerzego Grotowskiego z lat 1971–1975, opracowała Barbara Osterloff, „Pamiętnik Teatralny” 2002 z. 3–4, s. 595–604.
 135. Wprowadzenie, luty 1993, [w:] Richards Thomas: Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi. Wprowadzenie oraz eseje Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu Jerzego Grotowskiego, przekład Andrzej Wojtasik, Magda Złotowska, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, s. 7–9. Przedruk jako [Wprowadzenie do książki Thomasa Richardsa Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi], [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 894–896.
 136. Od zespołu teatralnego do Sztuki jako wehikułu, przekład Magda Złotowska, [w:] Richards Thomas: Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi. Wprowadzenie oraz esej Od zespołu teatralnego do Sztuki jako wehikułu Jerzego Grotowskiego, przekład Andrzej Wojtasik, Magda Złotowska, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, s. 151–175. Wersja zmieniona. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 835–853.
 137. Grotowski – poeta, sześć utworów poetyckich Jerzego Grotowskiego ze zbioru Aliny Obidniak, opracował Janusz Degler, „Scena” 2004 nr 1, s. 17–19.
 138. List do Natełły Baszyndżagian, list datowany: 9 września 1991, „Notatnik Teatralny” 2004 nr 32–33, s. 200–202.
 139. Nagość w teatrze jako wartość czy obsceniczność, „Notatnik Teatralny” 2004 nr 35, s. 125–130 [według stenogramu ze spotkania w Brooklyn Academy of Music w Nowym Jorku, 6 grudnia 1969, wersja niepełna i nieautoryzowana]. Wersja autoryzowana przygotowana przez Leszka Kolankiewicza, pod tytułem Nie nagi aktor, ale syn człowieczy, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1006–1012.
 140. Prawa pragmatyczne, przełożył Grzegorz Godlewski, [w:] Barba Eugenio, Savarese Nicola: Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, red. wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, przekład Jarosław Fret i inni, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 241–242. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 743–747.
 141. Korespondencja Jerzego Grotowskiego z Ireną, Tadeuszem i Marią Krzysztofem Byrskimi (1960–1996), [w:] Osiński Zbigniew: Nazywał nas bratnim teatrem. Artystyczna przyjaźń Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 181–255.
 142. Osiński Zbigniew: Listy Jerzego Grotowskiego i Reny Mireckiej do Haliny Gallowej, 1957–1970, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 26–33.
 143. Zasady Funkcjonowania Teatru-Laboratorium 13 Rzędów we Wrocławiu, dokument podpisany 5 lutego 1965 roku przez Jerzego Grotowskiego oraz Zastępcę Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej, dr. Mariusza Kocota, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 561–564.
 144. Pismo do Wydziału Kultury Rady Narodowej miasta Wrocławia z dnia 16 października 1967, dokument podpisany przez: Jerzego Grotowskiego (Dyrektora Instytutu Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium) oraz przedstawiciela Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 565–569.
 145. Statut Instytut Aktora – „Teatr Laboratorium" w Wrocławiu, statut został zaaprobowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w dniu 13 maja 1969 roku i nadany uchwałą Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia, która weszła w życie 1 stycznia 1970 roku. Prawdopodobnie autorstwa Jerzego Grotowskiego, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 570–573.
 146. Nowy Testament teatru, z Jerzym Grotowski rozmawia Eugenio Barba, [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, przedmowa Peter Brook, opracowanie Eugenio Barba, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 25–50. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks A, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 930–949.
 147. Teatr jest spotkaniem, z Jerzym Grotowskim rozmawia Naim Kattan, [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, przedmowa Peter Brook, opracowanie Eugenio Barba, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 51–56. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 324–327.
 148. Wprowadzenie Jerzego Grotowskiego do Treningu aktora (1959–1962), dokumentacja Eugenia Barby, [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, przedmowa Peter Brook, opracowanie Eugenio Barba, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 129. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 354–355.
 149. Mowa w Skarze, [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, przedmowa Peter Brook, opracowanie Eugenio Barba, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 217–234. Przedruk [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 268–278.
 150. Spotkanie amerykańskie, z Jerzym Grotowski rozmawiają Richard Schechner i Theodore Hoffman, [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, przedmowa Peter Brook, opracowanie Eugenio Barba, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 235–246. Wersja pełniejsza tekstu publikowana później pod tytułem Wywiad z Grotowskim [rozmawiali Richard Schechner i Theodore Hoffman] przekład Agaty Zawrzykraj, przejrzany i poprawiony przez Carlę Pollastrelli i Dariusza Kosińskiego, w części pierwszej z wykorzystaniem przekładu Grzegorza Ziółkowskiego, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 328–345.
 151. Rozmowa Petera Brooka i Jerzego Grotowskiego, prowadzona przez Georgesa Banu, przełożyła z języka francuskiego i porównała z angielskim tłumaczeniem Adela Karsznia, redakcja przekładu Grzegorz Ziółkowski, [w:] Peter Brook: Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, wybór Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 83–103. Rozmowa przeprowadzona w języku francuskim z okazji przyznania Peterowi Brookowi nagrody Premio Europa per il Teatro, Taormina, 5 maja 1989 roku.
 152. Wiersze dziecięcie. Faksymile dziecięcych wierszy Jerzego Grotowskiego, wstęp: Marek Czarnota, [w:] Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
 153. Poezje wybrane, Rzeszów 1949. Faksymile tomiku poezji wybranych, [w:] Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
 154. Wpis do sztambucha ciotki Stanisławy. Faksymile wpisu do sztambucha ciotki Stanisławy, [w:] Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
 155. List do ciotki Stanisławy. Faksymile listu do ciotki Stanisławy, [w:] Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
 156. Pożegnanie barw. Faksymile i tomik wierszy, wstęp: Marek Czarnota, [w:] Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
 157. Listy Jerzego Grotowskiego do Aliny Obidniak (3 lipca 1956 – 12 lutego 1995) [72 listy, kartki pocztowe i telegramy], [w:] Obidniak Alina: Pola energii. Wspomnienia i rozmowy, Wstęp Janusz Degler, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 218–270.
 158. O konkretności natchnienia, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 37–42.
 159. Dialog z widzem (Między „zabawą” a postawą wobec rzeczywistości), [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 172–178.
 160. Gra w Sziwę (Przypisek do praktyki), [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 179–182.
 161. Reżyserska praca praktyczna” na temat Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 183–188.
 162. Grotowski a estetyka teatralna [rozmawiali René Gaudy i Michel Bataillon], z jezyka francuskiego przełożył Leszek Demkowicz, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 299–305.
 163. Wywiad z Grotowskim [rozmawiali Richard Schechner i Theodore Hoffman] przekład z języka angielskiego Agaty Zawrzykraj, przejrzany i poprawiony przez Carlę Pollastrelli i Dariusza Kosińskiego, w części pierwszej z wykorzystaniem przekładu Grzegorza Ziółkowskiego, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 328–345. Tekst publikowany wcześniej w znacznie skróconej wersji pod tytułem Spotkanie amerykańskie, [w:] Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 235–246.
 164. „Powiedziałem przeszłości tak”. Wywiad z Grotowskim, [rozmawiała Margaret Croyden], z języka angielskiego przełożyła Agata Zawrzykraj [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 374–378.
 165. Mowa pożegnalna do wychowanków, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 420–440. Jest to niepublikowany wcześniej po polsku maszynopis z ręcznymi poprawkami autora, znakiem copyright z 1984 roku. Przemówienie zostało wygłoszone na zakończenie warsztatów odbywających się w siedzibie Odin Teatret w Holstebro w dniach 12–31 lipca 1969 roku.
 166. Zewnętrzny porządek, wewnętrzna intymność. Wywiad z Grotowskim [rozmawiał Marc Fumaroli], z języka angielskiego przełożyła Agata Zawrzykraj, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 441–448.
 167. Wokół powstawania „Apocalypsis”, tekst przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie stenogramów ze spotkania, które odbyło się po otwartej premierze Apocalypis cum figuris i uzupełniony o wypowiedzi Grotowskiego podczas jednego ze spotkań odbytych w dniach 16–19 listopada 1976 roku w Moskwie, przy okazji udziału w polsko-radzieckim seminarium teatralnym zorganizowanym w ramach III Festiwalu Dramaturgii Polskiej, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 449–463.
 168. [Tekst dołączony do programu gościnnych występów z Księciem Niezłomnym, Nowy Jork 1969], z języka angielskiego przełożył Dariusz Kosiński, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 464–466.
 169. „Wszyscy pisarze wydają się zagrożeni, z wyjątkiem wielkich”... Grotowski, przełożył Dariusz Kosiński, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 482–486.
 170. Święto – dzień, który jest święty, tekst w polskiej wersji przygotowany przez Dariusza Kosińskiego, który połączył fragmenty oryginalnych tekstów ogłaszanych w języku polskim, a następnie sprawdził i uzgodnił z ostateczną wersją angielską, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 510–522.
 171. Artysta w społeczeństwie współczesnym, przełożył Leszek Demkowicz, tekst opracowany na podstawie złożonych w sekretariacie UNESCO fragmentów wystąpienia pod tym samym tytułem w trakcie Miedzynarodowego Kolokwium, które odbyło się w Paryżu w dniach 15–18 lipca 1974 roku, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 578–583.
 172. Podwójny staż Jerzego Grotowskiego [rozmawiała Colette Godard], z języka francuskiego przełożył Leszek Demkowicz, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 611–613.
 173. Planetarny bar jest bardzo interesującym miejscem, z języka angielskiego przełożyła Agata Zawrzykraj, fragmenty wykładu wygłoszonego w Performance Garage w Nowym Jorku w 1978 roku, zorganizowanego przez New York University, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 635–637.
 174. Jerzy Grotowski – dwadzieścia lat działalności [rozmawiał Ugo Volli], z języka włoskiego przełożyła Anna Górka, publikacja opatrzona datą „grudzień 1979”, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 690–709.
 175. Trzeci Teatr. Wywiad z Jerzym Grotowskim o Eugeniu Barbie [rozmawiał Richard Schechner], z jezyka angielskiego przełożyła Agata Zawrzykraj, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 768–772.
 176. Reżyser jako widz zawodowy, z języka włoskiego przełożyła Anna Górka, transkrypcja wykładu wygłoszonego w Volterze we wrześniu 1984 roku z okazji sympozjum „L'arte dello spettatore”, zorganizowanego przez Centrum Kultury Czynnej „Il Porto”, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 773–786.
 177. Montaż w pracy reżysera, z języka hiszpańskiego przełożyła Beata Baczyńska, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 817–827. Tekst powstał na podstawie transkrypcji wykładu nagranego w teatrze w Pontederze 15 lutego 1989 roku, poprawionej i rozszerzonej przez autora.
 178. Tylko jakość jest w stanie uratować teatr grupy [rozmawiał Edgar Ceballos], z języka hipszńskiego przełożyła Beata Baczyńska, wywiad udzielony 7 września 1989 w Pontederze, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 828–834.
 179. Jerzy Grotowski. Spojrzenie z Workcenter [rozmawiał Franco Quadri], z języka włoskiego przełożyła Anna Górka, przejrzane przez autora wypowiedzi udzielone Franco Quadriemu w przeddzień wręczenia Jerzemu Grotowskiemu Nagrody Nonino w styczniu 1994, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 897–903.
 180. To, co po mnie zostanie... [rozmawiał Jean-Pierre Thibaudat], z języka francuskiego przełożył Leszek Demkowicz, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 904–910.
 181. Antropologia teatralna, z języka francuskiego przełożył Leszek Demkowicz, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 916–921.
 182. Sztukacodzienność – śmierć, niepublikowany wcześniej masynopis, z odręcznymi poprawkami autora z Archiwum Jerzego Grotowskiego w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 980–982.
 183. Odpowiedź Osterwie, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza, skompilowany z wystąpień Jerzego Grotowskiego na konferencji poświęconej Edmundowi Wiercińskiemu 14 stycznia 1968 roku w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i w ramach wieczoru zorganizowanego 10 maja 1972 roku przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dwudziestą piątą rocznicę śmierci Juliusza Osterwy, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 983–991.
 184. Co było, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza, opracowany na podsawie stenogramu konferencji Jerzego Grotowskiego, która odbyła się 7 listopada 1969 roku w Brooklyn Academy of Music w Nowym Jorku, w trakcjie pierwszej wizyty Teatru Laboratorium, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 992–1005.
 185. Nie nagi aktor, ale syn człowieczy, niepublikowany wcześniej maszynopis przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie zapisu wystąpienia w czasie spotkania w Brooklyn Academy of Music w Nowym Jorku, które odbyło się 6 grudnia 1969 roku, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1006–1012.
 186. Nie jestem cały, jeśli Ty nie jesteś, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza, opracowany na podstawie stenogramów cyklu konferencji, jakie Jerzy Grotowski odbył w dniach 6–13 listopada 1971 roku w Cordobie i w Buenos Aires w trakcie VI Festiwalu Teatrów Argentyńskich, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1013–1036.
 187. To spotkanie jest możliwe, niepublikowany wcześniej, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie stenogramu wystąpień Jerzego Grotowskiego, które miały miejsce 27 kwietnia 1973 roku w Théâtre Récamier w Paryżu i 21 maja 1973 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1037–1041.
 188. Specjal Project, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie zapisu spotkania, które odbyło sie w Klubie „Pałacyk” we Wrocławiu 27 października 1973 roku, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1042–1053.
 189. Staże parateatralne, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza, oparty na czterech wystąpieniach Jerzego Grotowskiego: 10 czerwca 1975 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, 11 czerwca 1975 roku w pałacu w Wilanowie, w październiku 1976 roku w Théâtre de l’Homme w Hamilton w Kanadzie i 14 marca 1977 roku w Nowym Jorku, a także na fragmentach tekstu Przedsięwzięcie Góra. Project: The Mountain of Flame („Odra” 1975, nr 6, s. 23–27), [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1054–1062.
 190. Przedsięwzięcie Góra, niepublikowany wcześniej maszynopis przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie stenogramu wystąpienia Jerzego Grotowskieog 10 czerwca 1975 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Stenogram uzupełniono fragmentami tekstu Przedsięwzięcie Góra. Project: The Mountain of Flame („Odra” 1975, nr 6, s. 23–27) oraz wystąpienia Jerzego Grotowskiego w październiku 1976 roku w Théâtre de l’Homme w Hamilton w Kanadzie [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1063–1075.
 191. Czas gęsty, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na postawie nagrania wystąpienia Jerzego Grotowskiego podczas sesji naukowej na temat „Progetto Speciale”, zorganizowanej w dnaich 23–24 listopada 1975 roku w Villa Comunale di Mirano we Włoszech. Sesja stanowiła podusmowanie „Uniwersytetu Poszukiwań II”, zrealizowanego przez Teatr Laboratorium w ramach Biennale di Venezia w dnaich 22 września – 25 listopada 1975 roku, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1076–1081.
 192. ć obecnym – tu i teraz, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie stenogramu wystąpienia Jerzego Grotowskiego, które miało miejsce 29 listopada 1975 roku w Rzymie, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1082–1089.
 193. zerwaty kultury, niepublikowany wcześniej maszynopis, przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie nagrania spotkania Jerzego Grotowskiego z uczestnikami seminarium „Człowiek – twórczość, sztuka”, które odbyło się 5 grudnia 1976 roku w Centrum Klubowym Politechniki Warszawskiej „Riwiera Remont”, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1090–1113.
 194. Droga, niepublikowany wcześniej maszynopis przygotowany przez Leszka Kolankiewicza na podstawie stenogramu konferencji Jerzego Grotowskiego, która miała miejsce 14 marca 1977 roku na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, [w:] Grotowski Jerzy: Teksty zebrane. Aneks B, redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012, s. 1114–1120.
 195. Listy i telegramy [do Zbigniewa Osińskiego – 109 listów i telegramów pisanych w latach 1962–1997 oraz 6 dedykacji i wpisów], [w:] Osiński Zbigniew: Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańs 2013, s. 184–271.

c) non-authorized interviews and reports from meetings

 1. Rozmowa z Grotowskim, rozmawiał Witold Filler, „Kultura” Warszawa 1968 nr 11, z 17 marca, s. 10.
 2. Grotowski, nieautoryzowana rozmowa Bogdana Danowicza z Jerzym Grotowskim i Antonim Jahołkowskim, „Argumenty” 1970 nr 13, z 23 marca, s. 9, 12.
 3. Jerzy Grotowski o swoim teatrze – spotkanie z krytykami we Wrocławiu, „Teatr” 1970 nr 8, z 16-30 kwietnia, s. 23–24 (relacja nieautoryzowana).
 4. W poszukiwaniu szczerości, wywiad nieautoryzowany, opracowała Zofia Raducka, „Tygodnik Demokratyczny” 1970 nr 13, z 29 marca, s. 6.
 5. Nieautoryzowana wypowiedź [w:] Morawiec Elżbieta: Na granicy prawdy, m.in. relacja ze spotkania Klubu 1212 z Grotowskim we Wrocławiu, „Życie Literackie” 1973 nr 23, z 10 czerwca, s. 10.
 6. Grotowski w Récamier, „Odra” 1974 nr 5, s. 45–50. Wersja skrócona tekstu w „Travail Théâtral”.
 7. Jerzy Grotowski na nowej drodze. Góra-płomień, relacja ze spotkania w ramach międzynarodowego sympozjum w Wilanowie w czasie Sezonu Teatru Narodów w Warszawie, notował Tadeusz Rafałowski, „Głos Wybrzeża” 1975 nr 169, z 1–3 sierpnia, s. 5.
 8. Nieautoryzowane fragmenty wypowiedzi Jerzego Grotowskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu otwarcia UPTN 14 czerwca 1975, [w:] Morawiec Elżbieta: Teatr jako spotkanie, „Życie Literackie” 1975 nr 28, z 13 lipca, s. 7.
 9. Grotowski: otworzyć drzwi, „Teatr” 1976 nr 17, z 22 sierpnia, s. 24. Omówienie wywiadu.
 10. Jak meduzie wszczepić kościec, tekst na podstawie wypowiedzi Jerzego Grotowskiego podczas obchodów dwudziestolecia Teatru Laboratorium 15 listopada 1979 roku we Wrocławiu opracował Jerzy Biernacki, „Polska” 1980 nr 12, s. 21–23
 11. Nie chcę walczyć o rzeczy osiągnięte, z Jerzym Grotowskim rozmawiała Aleksandra Paprocka, „Dziennik Bałtycki” 1978 nr 136, z 17–18 czerwca, s. 5–6.
 12. Oczami duszy mistrza, wypowiedź Jerzego Grotowskiego podczas spotkania wrocławskich twórców z dziennikarzami, spisała Rita Gołębiowska, „Tygodnik Kulturalny” 1979 nr 34, z 26 sierpnia, s. 3.
 13. Zapis spotkań Jerzego Grotowskiego ze Szkołą Sztuki Dramatycznej z Moskwy, kierowaną przez Anatolija Wasiljewa, spisali Bruno Chojak, Zbigniew Osiński, opracowanie tekstu i przypisy Zbigniew Osiński, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 265–294.

Texts in other languages

a) books

 1. Grotowski Jerzy: Towards a Poor Theatre Holstebro, Odin Teatrets Forlag 1968; Simon and Schuster, New York 1968.
 2. Grotowski Jerzy: Besuje teatre biczic, przełożył Hasan Marandi, Sziraz – Persepolis 1970.
 3. Grotowski Jerzy: Das arme Theater, przełożył z języka angielskiego Geburt Dieter, Friedrich Verlag, Velber k. Hanoweru 1970.
 4. Grotowski Jerzy: Hacia un teatro pobre, przełożył Margo Glantz, Siglo XXI Editores S.A., Meksyk 1970.
 5. Grotowski Jerzy: Per un teatro povero, przełożyła Maria Ornella Marotti, Bulzoni, Roma 1970.
 6. Grotowski Jerzy: Teatro laboratorio, Barcelona 1970.
 7. Grotowski Jerzy: Jikken-engeki-ron. Motazaru engeki mazashite, przełożył(a) Tsutomu Ōshima, komentarz Tetsuo Toshimitsu, Teatoro S.A, Tokio 1971
 8. Grotowski Jerzy: Vers un téâtre pauvre, przełożył Claude B. Levenson, La Cité, Lozanna 1971.
 9. Grotowski Jerzy: Revno gledališče, przełożył Tomaž Kralj, Lublana 1973.
 10. Grotowski Jerzy: „Jour saint" et autres textes, przełożyli z języka polskiego Jerzy Lisowski i autor, Gallimard, Paryż [Festiwal d’Automne 73] 1974.
 11. Grotowski Jerzy: Para um teatro pobre, przełożyli z języka francuskiego de Rosa Macedo i Mateus J. A. Osório, Lizbona 1975.
 12. Grotowski Jerzy: Ka siromašnom pozorištu, przełożył z języka angielskiego N. Savčić, Belgrad 1976.
 13. La frontiera del teatro, materiali di documentazione per un convegno al CRT; Milano nov./dic. 1979.
 14. Grotowski Jerzy: Gananhan yeonkeuk, przełożył(a) Go Seung Gil, Gyobo Moongo, Seul, 1984.
 15. Grotowski Jerzy: Maixiang zhipu xiju, Zhonggo Xiqu Chubanshe, Pekin 1984.
 16. Grotowski Jerzy: Naar een sober theater, przełożył Annelies Eulen, International Theatre Bookshop, Amsterdam 1986.
 17. Grotowski Jerzy: Em busca de um teatro pobre, przełożył Aldomar Conrado, Editora Civilização Brasileira S.A., Rio de Janeiro 1987.
 18. Grotowski Jerzy: Tecniche originarie dell’attore, niepublikowany zapis wykładów Jerzego Grotowskiego na Uniwersytecie w Rzymie 1982 roku, Universitá degli Studi di Roma „La Sapienza", Dipartimento di Musica e Spettacolo, redakcja Luisa Tinti, Rzym 1987.
 19. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium – texty (prvni část), wybór i przekład Jana Pilátová, Pražské Kulturní Středisko, Praha 1990.
 20. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium – texty (druhá část), wybór i przekład Jana Pilátová, Pražské Kulturní Středisko, Praha 1990.
 21. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium – texty (třetí část), wybór i przekład Jana Pilátová, Pražské Kulturní Středisko, Praha 1990.
 22. Grotowski Jerzy: H än ei ollut kokonainen. Tekstejä vuosilta 1965–1969, tłumaczył Martti Puukko, Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993.
 23. Grotowski Jerzy: Spre un teatru sărac, przełożyli Georges Banu i Mirella Nedelcu-Patureau, UNITEXT, Bukareszt 1998.
 24. Grotowśkyj Jeży: Teatr, rytuał, performer, przekład Iwan Denysiuk, Hałyna Kanarśka, Iryna Wołyćka, Lubomyr Puszak, Bohdan Antkiw, Bohdan Kozak, Olha Perelihina, Jurij Browynśkyj, Nina Biczuja, Mykoła Szkaraban Wydawnyctwo Litopys, Lwiw 1999.
 25. Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969. Testi e materiali di Jerzy Grotowski e Ludwik Flaszen con uno scritto di Eugenio Barba, pod red. Ludwika Flaszena i Carli Pollastrelli we współpracy z Renatą Molinari, Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2001.
 26. Grotowski Jerzy: Tekstid aastatest 1965–1969, tłumaczył Hendrik Lindepuu, Eesti Teatriliit, Tallin 2002
 27. Grotowski Jerzy: Yoksul Tiyatroya Doğru, przełożył(a) Hatice Yetişkin, Tavanarasi, Istanbuł 2002.
 28. Grotowskij Jeży: Ot biednogo tieatra k Iskusstwu-prowodniku, przekład Natełła Baszyndżagian, Izdatielstwo „Artist. Rieżyssior. Tieatr", Moskwa 2003.
 29. Grotowski Jerzy: Kohti köyhää teatteria, Teatterikorkeakoulua Like, Keuruu 2006.
 30. Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowski 1959–1969, pod red. Ludwika Flaszena i Carli Pollastrelli, we współpracy z Renatą Molinari, tłumaczyła Berenice Raulino, Perspectiva, Sao Paolo 2007.
 31. Opere e sentieri. II. Jerzy Grotowski testi 1968–1998, pod red. Antonia Attisaniego i Maria Biaginiego, Bulzoni Editore 2007.
 32. Divadlo 13 Řad, „Acta sceaenographica" III, 1962–1963, 1962, z. 1, s. 17–20 i z. 2, s. 34–40.
 33. Un théâtre expérimental en Pologne, „World Premieres Mondiales" II 1963, nr 33, s. 3–4.
 34. Un théâtre magique et sacrilege. Les arguments de Grotowski, „Supplément littéraire du Journal de Geneve" 9–10 III 1963, nr 58, s. III
 35. Il Nuovo Testamento del teatro [w:] Barba Eugenio: Alla ricerca del teatro perduto. Una proposta del’’avanguardia polacca, Marsilio Editori, Padova 1965, s. 83–116; Leggi pragmatiche [w:] Anatomia del teatro. Un dizionario di antropologia teatrale, La Casa Usher, Florence 1983.
 36. Pour une interprétation total, „World Theatre", vol. 15, nr 1, 1966, s. 18–22.
 37. For a Total Interpretation, „World Theatre", vol. 15, nr 1, 1966, s. 18–22.
 38. Plea for a poor theatre, „Flourish" (Royal Shakespeare Theatre Club Newspaper) 1966 Autumn, bez paginacji; Towards the Poor Theatre, tłumaczył T. K. Wiewiorowski, zredagował Kelly Morris, „Tulane Drama Review", vol. 11, nr 3 (T35), Spring 1967, s. 60–65; [w:] James Schevill, Break Out: In Search of New Theatrical Environments, The Swallow Press Inc., Chicago 1973, s.273–285; [w:] The Grotowski Sourcebook, 1997, 2001, s. 26–35.
 39. Vers un théâtre pauvre, tłumaczył Jan Błoński, „Cahiers Renaud-Barrault" Paris, 1966 nr 55; Vers un théâtre pauvre, tłumaczył Jan Błoński, [w:] Institut de Recherches sur le Jeu de l’Acteur. Théâtre Laboratoire, Wrocław [1967], s. 25–29.
 40. Contemporary Perspectives, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa) 1967 nr 2–3, s. 42–49.
 41. Les perspectives de la contemporainéte, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa) 1967 nr 2–3, s. 42–49.
 42. Les techniques de l’acteur, „Les Lettres Françaises" Paris, 1967 nr 1174, z 16–22 marca, s. 13–15; Les techniques de l’acteur, [w:] Institut de Recherches sur le Jeu de l’Acteur. Théâtre Laboratoire, Wrocław [1967], s. 34–37.
 43. Grotowski et l’esthétique théâtrale, rozmawiali René Gaudy i Michel Bataillon, „La Nouvelle Critique" (Paryż) 1967 nr 7, z 11 marca, s. 35–38.
 44. Faire de l’acteur un créateur a part entière’, rozmawiał Roland Desné, „L’Humanité" 1967, z 15 marca.
 45. Il n’était pas entièrement lui-même, z polskiego tłumaczył Eric Veaux, „Le Temps Modernes" Paris, 1967 kwiecień, s. 1883–1893.
 46. Jerzy Grotowski despre metoda sa teatrală, rozmawiał Dinu Cernescu, „Contemporane" 1967, z 9 czerwca.
 47. K chudému divadlu, tłumaczyła e.b., „Divadlo" 1967, czerwiec, s. 1–6;
 48. Nebyl zcela sám sebou, tłumaczyła Ludmila Furgyiková, „Divadlo" 1967, czerwiec, s. 15–18.
 49. Techniky herce, tłumaczyła e.b., „Divadlo" 1967, czerwiec, s. 19–23.
 50. Grotowski, rozmawiał Carl Waï, „Le Patriote" 1967 nr 28, z 9 lipca.
 51. Il piacere della crudeltà rozmawiał Gian Franco Venè, „L’Europeo" 1967, z 13 lipca.
 52. Le théâtre est une rencontre, „Arts et Lettres" dodatek do „Le Devoir" (Montréal), lipiec 1967.
 53. He Wasn’t Entirely Himself, „Flourish" Royal Shakespeare Theatre Club, 1967 nr 9 (lato), s. 14–15.
 54. Des guides des arts polonais. Grotowski et Penderecki. rozmawiali Carl Wai i J.M., „Le Patriote illustré" (Paryż) 1967 nr 28, s. 1692–1693.
 55. Institute for the Study of Acting Methods, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa) 1968 nr 7–8, s. 3–9.
 56. Institut de Recherches sur le Jeu de l’Acteur, [w:] Institut de Recherches sur le Jeu de l’Acteur. Théâtre Laboratoire, Wrocław [1967], s. 4–5; Institut de Recherches sur le Jeu de l’Acteur, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa) 1968 nr 7–8, s. 3–9.
 57. Grotowski, rozmawiała Esther Seligson, „El Heraldo de México. Cultural" 1968 nr 150, z 22 września, p. 1–4.
 58. Habla Grotowski, rozmawiała Norma Castro Quiteño, „El Gallo Ilustrado" ("El Día") 1968 nr 326, z 22 września.
 59. Au-delà de l’art dramatique, „Les Nouvelles Littéraires" 1968 nr 2142, z 10 października.
 60. Le théâtre d’aujourd’hui à la recherche du rite, „France – Pologne" 1968 nr 28–29, s. 13–20.
 61. An Interview with Grotowski, tłumaczył Jacques Chwat, zredagował Richard Schechner i Jacques Chwat, „The Drama Review: A Journal of Performance Studies" (New York) 1968, vol. 13, no. 1, T. 41: Fall, s. 29–45.
 62. L’albero e il serpente, „Teatro" 1969 nr 1, s. 58–63.
 63. I Said Yes to the Past, rozmawiała Margaret Croyden, „The Village Voice" 1969, z 23 stycznia, p. 41–42.
 64. Il parere di Jerzy Grotowsky sulla preparazione dell’attore che deve impadronirsi di un metodo se vuole essere un creatore, „Il Canguro", dodatek do numeru 9–10, marzec–kwiecień 1969, p. 124.
 65. La revolucion teatral, (źródło nieznane) ( Montévideo) 1969, z 7 czerwca.
 66. Teatro e rituale, tłumaczyła Marina Lenzi „Il Dramma" 1969 nr 14–15, III quadrimestre, s. 74–85.
 67. External Order, Internal Intimacy, rozmawiał Marc Fumaroli, tłumaczył George Reavey, „TDR: A Journal of Performance Studies" 1969, Fall, vol. 14, nr 1 (T45), s. 172–177.
 68. Nový zákon divadla, tłumaczył Oldřich Černý, „Divadlo" 1969, listopad, s.23–37.
 69. Dall'interno del corpo all'esterno, „Il Dramma", nr 14/15, 1969.
 70. The Actor’s Technique, rozmawiał Denis Bablet, tłumaczyła Helen Krich Chinoy [w:] Actors on Acting: The Theories, Techniques, and Practices of the World’s Great Actors, Told in Their Own Words, pod red. Toby Cole’a i Helen Krich Chinoy, New York: Crown Trade Paperbacks, 1970, s. 529–535.
 71. Un inédit de Jerzy Grotowski. Pas acteur, fils d’homme, „La Quinzaine Littéraire" 1970 nr 101, z 1–15 września, s. 26–28.
 72. „All Writers Seem to Be Menaced Except the Great Ones"... Grotowski, autoryzowany zapis fragmentów spotkania z Jerzym Grotowskim 15 grudnia 1969 roku, „The Dramatists Guild Quarterly" 1970, Winter, p. 7–9.
 73. La voix, „Le Théâtre" (Cahiers dirigés par Arrabal) 1971 nr 1, s. 87–131.
 74. Exercises, „Action culturelle du sud-est" (Marsylia), 1971 dodatek do nr 6, ss. 13.
 75. Nacktheit auf dem Theater – sittlich oder obszön?, przełożyli G. Schattenberg, R. Heckmann, „Theater heute" 1971 nr 8, s. 1–3.
 76. Da li je nagota u teatru moralna ili obscena?, tłumaczył Bronislav Milošević, „Scena" (Nowy Sad) 1972 nr 2, s. 52–57.
 77. Une rencontre avec Grotowski, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 7, 1972, s. 3–7.
 78. Meeting with Grotowski, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 7, 1972, s. 8–10.
 79. Teoria etica del teatro, wg stenogramu ze spotkań na VI Festiwalu Teatrów Argentyny w Córdobie, 6–13 października 1971, nieautoryzowany, „Teatro’70" (Buenos Aires) 1972 nr 30–31, lipiec–sierpień, s. 93.
 80. Zarathustra aus Polen. Die Zukunft des „armen" Theaters, rozmawiał Werner Kriegelstein, „Stuttgarter Zeitung" 1973, z 4 stycznia.
 81. Holiday: The Day That Is Holy, tłumaczył Bolesław Taborski, „TDR: A Journal of Performance Studies" vol. 17, nr 2 (T58), June 1973, s. 113–119; Holiday, tłumaczył Bolesław Taborski, „Theatre Quarterly", vol. 3, (TQ10), April 1973, s. 19–24; Holiday – the day that is holy nakładem Teatru Laboratorium, [Wrocław 1973], s. 3–7; [w:] w zmienionej wersji Holiday [Święto]: The Day That Is Holy, [w:] The Grotowski Sourcebook, 1997, 2001, s. 213–223.
 82. Such as One Is – Whole; tłumaczył Bolesław Taborski, „TDR: A Journal of Performance Studies" vol. 17, nr 2 (T58), June 1973, s. 119–125.
 83. This Holiday Will Become Possible, tłumaczył Bolesław Taborski, „TDR: A Journal of Performance Studies" vol. 17, nr 2 (T58), June 1973, s. 133–135; This Holiday Will Become Possible, tłumaczył Bolesław Taborski, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 12, 1973, s. 5–6.
 84. Theatre as Unarmed Confrontation, rozmawiała Katharine Brisbane, „The Australian" 1973, z 18 sierpnia, s. 24.
 85. Le ‘jour saint’ deviendra possible, tłumaczył Georges Lisowski i autor, „Le Théâtre en Pologne/The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 12, 1973, s. 3–4.
 86. Ertel Évelyne: Grotowski au Récamier, „Travail Théâtral" 1973 nr 128–133.
 87. Vacanza, tłumaczył z angielskiego Romeo Lucchese [w:]: AA.VV., Tutto il mondo è attore, Roma, Eri, 1973, s. 233–243.
 88. Naszi zanjatija, autoryzowany przekład z języka polskiego Natełła Baszyndżagian, „Tieatr" 1973 nr 12, s. 36–42.
 89. Comment on pourrait vivre, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 4–5, 1975, s. 31–32.
 90. How One Could Live, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 4–5, 1975, s. 33–34.
 91. Project: The Mountain of Flame, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975.
 92. We Simply Look for Those Close to Us, „International Theatre Information", Paris, Winter 1975, s. 6–8.
 93. Nous recherchons simplement nos prochains, „International Theatre Information", Paris, Winter 1975, s. 21–23.
 94. Transformer le théâtre en rencontre, „La Vision sur les arts" (Paryż) 1976, grudzień.
 95. Interview with Jerzy Grotowsky, rozmawiała Colette Godard, „International Théâtre Information" (Paris), Winter-Spring 1976, s. 15–16; [w:] Interview with Jerzy Grotowski, „Mascarade: The Journal of Cardiff Laboratory Theatre" (Cardiff), Summer 1977, s. 23–24.
 96. Le double stage de Jerzy Grotowski. „Ce n’est pas la santé des gens qui nous préoccupe, mais celle de leur métier", rozmawiała Colette Godard, „Le Monde" 1976, z 18 marca, s. 17; wersja skrócona: Une interview de Jerzy Grotowski, „International Théâtre Information", Paris, (Przedruk za „Le Monde"), Winter–Spring 1976, s. 16–17.
 97. Theatre of Sources 1977–80: a Jerzy Grotowski project – Théâtre des Sources, 1977–80, un project Jerzy Grotowski, „International Theatre Information" (Paris) winter–hiver 1978, s. 2–3 i 4–5.
 98. Jerzy Grotowski parle du Théâtre des Sources, rozmawiał Tadeusz Burzyński, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 11, 1979, s. 23.
 99. Jerzy Grotowski on the Theatre of Sources, rozmawiał Tadeusz Burzyński, „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland" (Warszawa), nr 11, 1979, s. 24.
 100. L'arte del Debuttante, „Scena", nr 2, 1979; [w:] Apocalypsis cum figuris: veglie: l'albero delle genti, Roma, Limonaia di Villa Torlonia, 2–9 grudnia 1979, pod red. Edo Bellingeriego, 1979 (Roma), s. 39–48.
 101. Ciò che è stato, [w:] Jerzy Grotowski e il Teatr Laboratorium, „Sipario", Anno XXXV, n. 404, 1 trim. 1980, numero monografico dedicato a Grotowski e al Teatr Laboratorium, pp. 17–22; Il lavoro dell’attore: ciò che è stato, [w:] Civiltà teatrale del XX secolo, pod red. Fabrizia Crucianiego i Clelii Falletti, Bologna, Il Mulino, 1986, 315–328.
 102. Esercizi [w:] Jerzy Grotowski e il Teatr Laboratorium, „Sipario", Anno XXXV, n. 404, 1 trim. 1980, numero monografico dedicato a Grotowski e al Teatr Laboratorium, s. 23–32.
 103. Ipotesi di lavoro, „Sipario", Anno XXXV, n. 404, 1 trim. 1980, numero monografico dedicato a Grotowski e al Teatr Laboratorium, s. 42–54.
 104. L’arte dell’esordiente, [w:] Nicola Savarese, Il teatro al di là del mare. Leggendario occidentale dei teatri d'Oriente, Studio Forma, Torino 1981, s. 235–239.
 105. Lois pragmatiques, rozmawiał Franco Ruffini, [w:] „Bouffonieres" 1982 nr 4 (janvier), Improvisation. Antropologie théâtrale, Cazilhac, s. 53–56.
 106. Wandering Towards a Theatre of Sources, tłumaczyła Jennifer Kumiega, „Dialectics and Humanism", Polish Academy of Sciences, Warsaw, Spring 1980, s. 11–23; Wandering Towards a Theatre of Sources, [w:] Jennifer Kumiega, The Theatre of Grotowski, 1985, s. 228–230.
 107. The Laboratory Theatre, 20 Years After: a Working Hypothesis, „Polish Perspectives", Warsaw, vol. 23, nr 5, May 1980, s. 32–40.
 108. Risposta a Stanislavskij, przełożyła z polskiego Carla Pollastrelli, [w:] Stanislavskij: l’attore creativo, Firenze, La Casa Usher, 1980, s. 191–204.
 109. Third Theater, rozmawiał Richard Schechner, „The Village Voice" 1984, z 1 maja, s. 103.
 110. Conversation with Grotowski, rozmawiał Andrzej Bonarski, [w:] Kumiega Jennifer: The Theatre of Grotowski, przekład Bolesław Taborski, Methuen, London 1985, s. 217–223.
 111. Action is Literal, [w:] Jennifer Kumiega, The Theatre of Grotowski, 1985, s. 224–228.
 112. Theatre of Sources, [w:] Jennifer Kumiega, The Theatre of Grotowski, 1985, s. 231–235. Fragmenty wypowiedzi Grotowskiego w York University w Toronto w październiku 1980 roku; ostateczna wersja: Theatre of Sources, [w:] The Grotowski Sourcebook, 1997, 2001, s. 250–268.
 113. A Talk about Theatre for Youth in Schools, [w:] Jennifer Kumiega, The Theatre of Grotowski, 1985, s. 235–237.
 114. Il regista come spettatore di professione, „Teatro festival" 1986 nr 3, kwiecień.
 115. Tu sei figlio di qualcuno, opracowanie Renata Molinari, przejrzane przez autora, „Linea d’ombra" 1986 nr 17 (grudzień), s. 27–30.
 116. Oriente/Occidente, z francuskiego przełożyła Luisa Tinti, [w:] Teatro Oriente/Occidente, pod red. Antonelli Ottai, Bulzoni Editore (Biblioteca Teatrale 47), Roma 1986, s. 7–19.
 117. Le Performer, wersja robocza, opracował Georges Banu, „Art-Press" 1987 nr 114, maj, s. 41–42.
 118. Tu es le fils de quelqu’un [You are someone’s son], tlumaczył Jacques Chwat, redakcja przekładu Ronald Packham, „TDR: A Journal of Performance Studies", vol. 31, nr 3 (T115), Fall 1987, s. 30-41; Tu es le fils de quelqu’un, tłumaczył Jacques Chwat i autor [w:] The Grotowski Sourcebook 1997, 2001, s. 292–303.
 119. Performer, [w:] Workcenter of Jerzy Grotowski, Centro per Sperimentazione e la Ricerca Teatrale, Pontedera 1988, s. 36–41, z francuskiego oryginału przełożył Thomas Richards; [w:] The Grotowski Sourcebook, 1997, 2001, s. 374–378.
 120. Il Performer, [w:] Workcenter of Jerzy Grotowski, Centro per Sperimentazione e la Ricerca Teatrale, Pontedera 1988, s. 17–22; wersja zmieniona [w:] „Teatro e Storia", Anno III, 1988 nr 1, aprile, s. 163–169; wersja zmieniona [w:] Attisani Antonio: Un teatro apocrifico. Il potenziale dell’arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Milano, Medusa 2006, s. 4–5–72.
 121. The Art of Beginner, tłumaczył Jacques Chwat, „The Act", vol. 1, no. 3, 1988–89, s. 6–7.
 122. The Planetary Bar is a Very Interesting Place, tłumaczył Jacques Chwat, „The Act", vol. 1, nr 3, 1988–89, s. 8.
 123. Around Theatre: The Orient – The Occident, tłumaczyła Maureen Schaeffer Price, "Asian Theatre Journal" 6, 1989, Spring, s. 1–11; [w:] Intercultural Performance Reader, pod red. Patrice’a Pavisa, London, New York: Routledge, 1996, s. 231–241; w formie ulotki towarzyszącej pierwszym w Indiach prezentacjom filmowym i wykładom na temat Grotowskiego,New Delhi, 28–29 listopada 2000.
 124. Tu es le fils de quelqu’un, „Europe" (Paryż) 1989 nr 726 (październik), s. 13–25. Tekst przygotowany przez autora we współpracy z Jeanem i Marie-Noëlle Pastureau na bazie wersji włoskiej opracowanej przez Renatę Molinari.
 125. Le Prince constant de Ryszard Cieslak. Rencontre Hommage à Ryszard Cieslak, 9 décembre 1990, [w:] Ryszard Cieslak, acteur-emblème des années soixante, praca zbiorowa pod red. Georgesa Banu, Actes Sud / Académie Expérimentale des Théâtres, Papiers, Arles – Paris 1992, s. 13–21.
 126. Pragmatic Laws, [w:] Eugenio Barba, Nicola Savarese, The Secret Art of the Performer: A Dictionary of Theatre Anthropology, Centre for Performance Research, Routledge, London, New York 1991 (1993, 1995, 1999, 2005 – 2 wydanie poszerzone).
 127. C’était une sorte de volcan, [w:] Georges Ivanovitch Gurdjief, pod red. Bruno de Panafieu, Les Dossiers H / L’Age d’Homme, Paris 1992, 1993, s. 98–115, s. 99–116.
 128. Orient – Occident, [w:] Confluences. Le dialogue des cultures dans les spectacles contemporains. Essais en l’honneur de Anne Ubersfeld, pod red. Patrice’a Pavisa, Saint-Cyr l’Ecole, 1993, s. 231–243.
 129. Prefazione, przełożył Thomas Richards z pomocą Maria Biaginiego [w:] Richards Thomas: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Ubulibri, Milano 1993, s. 9–10.
 130. Dalla compania teatrale a L’arte come veicolo [w:] Richards Thomas: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Ubulibri, Milano 1993, s.123–141.
 131. Credo de Grotowski, „Liberation" 1995, z dnia 26 lipca, s. 29–30.
 132. Paradossi paralleli, „Teatro in Europa" L’educazione teatrale, 1995 nr 14–15. Pełna wersja pt. Discorso del Dottore honoris causa Jerzy Grotowski w przekładzie Mariny Fabbri [w:] Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio, pod red. Janusza Deglera, Grzegorza Ziółkowskiego, Mariny Fabbri i Renaty Molinari, we współpracy Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych i Il Mutamento Zona Castalia, Associazione di Cultura Globale di Torino, Titivillus Edizioni, Ośrodek Grotowskiego, Pisa, Wrocław 2005.
 133. Preface, [w:] Richards Thomas: At Work with Grotowski on Physical Actions, Routledge, London, New York 1995, s. IX–XI.
 134. Préface, z angielskiego przełożył Michel A. Moos [w:] Richards Thomas: Travailler avec Grotowski sur les actions physiques, Actes Sud/Académie Expérimentale des Théâtres, Le Temps du Théâtre, Arles – Paris 1995, s. 21–24.
 135. From the Theatre Company to Art as Vehicle, na angielski przełożyli Thomas Richards, Michel A. Moos oraz autor [w:] Thomas Richards: At Work with Grotowski on Physical Actions, London, New York: Routledge, 1995, s. 115–135.
 136. De la compagnie théâtrale à l’art comme véhicule, tłumaczenie na język francuski z języka włoskiego Michel A. Moos i autor, wersja zmieniona – ostateczna [w:] Richards Thomas: Travailler avec Grotowski sur les actions physiques, Actes Sud/Académie Expérimentale des Théâtres, Le Temps du Théâtre, Arles – Paris 1995, s. 173–201.
 137. Od divadelního souboru k uměni jako vehikulu, tłumaczyła Jana Pilátová, część I (pierwsze cztery akapity) „Svět a Divadlo" 1996 nr 6, część II (dokończenie) „Svět a Divadlo" 1999 nr 3.
 138. A Kind of Volcano, z francuskiego przełożyła Magda Złotowska, [w:] Gurdjieff: Essays and Reflections on the Man and His Teaching, pod. red. Jacoba Needlemana i George’a Bakera, New York: Continuum, 1996, s. 87–106.
 139. Caro Kim. 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba, [w:] La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in Polonia seguito da 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barb a, Bologna, Il Mulino 1998. Wydanie drugie poszerzone, Ubulibri, Milano 2004, s. 111–164.
 140. Nota per gli amici, tłumaczył Mario Biagini, „Teatro e storia" 1998–1999 nr 20–21, Anno XIII, s. 441–442.
 141. Testo senza titolo, z francuskiego przełożył Mario Biagini, „Il Sole 24 Ore", 1999 nr 78, z 21 marca; „Teatro e storia" 1998-1999 nr 20–21, Anno XIII, s. 442–443.
 142. Programmi dei corsi al Collége de France di Parigi (1997-1998), „Teatro e Storia" anno XIII, 1998–1999, nr 20–21, Sull’attore Grotowski Posdomani, Il Mulino, s. 435–441.
 143. Intervista di Marianne Ahrne, Pontedera 1992, „Teatro e Storia", Anno XII, 1998–1999, s. 429–434.
 144. Performer, tłumaczyła Jana Pilátová, „Svět a Divadlo" 1999 nr 3.
 145. Untitled Text by Jerzy Grotowski, Signed in Pontedera, Italy, July 4, 1998, z francuskiego przełożył Mario Biagini, „TDR: A Journal of Performance Studies", vol. 43, nr 2 (T162), Summer 1999, s. 11–12.
 146. 26 letters from Jerzy Grotowski to Eugenio Barba, z polskiego przełożyli Eugenio i Judy Barba [w:] Eugenio Barba, Land of Ashes and Diamonds: My Apprenticeship in Poland. Followed by 26 Letters from Jerzy Grotowski to Eugenio Barba, Aberyswyth: Black Mountain Press, 1999, s. 117–172.
 147. Dialogue entre Peter Brook et Jerzy Grotowski. Dialogue between Peter Brook and Jerzy Grotowski [w:] La voie de Peter Brook. Peter Brook’s Journey, wydanie w językach angielskim i francuskim, pod red. Georgesa Banu i Alessandro Martineza, Premio Europa per il Teatro, S. Gregorio di Catania 2004, s. 31–53.
 148. Farawell Speech to the Pupils, przełożył Kris Salata, „TDR: The Drama Review" 2008 vol. 52, nr 2, s. 18–30.
 149. On the Genesis of „Apocalypsis", przełożył Kris Salata, „TDR: The Drama Review" 2008 vol. 52, nr 2, s. 40–51.
 150. Reply to Stanislawsky, przełożył Kris Salata, „TDR: The Drama Review" 2008 vol. 52, nr 2, s. 31–39.

c) non-authorized statements and reports of the statements

 1. Self-discovery in the Laboratory. Interview with Jerzy Grotowski by Katharine Brisbane, „The Australian" 1974, z 19 czerwca.
 2. Intervista di Mario Raimondo, Holstebro - primavera 1975, „Teatro e Storia", Anno XII, 1998–1999, s. 421–429.
 3. Le corps carnavalesque. Une conférence inédite de Jerzy Grotowski, spisała Brigitte Kaquet, wykład wygłoszony w Cirque Divers 2 stycznia 1986 w ramach Rencontre International sur le Mouvement Scénique dans la Formation des Acteurs, Collection Papier Journal, Liège [rok wydania? po 1999], s. 4–20.