Search in media:

Personal archive of Kaziemierz Grotowski

na zdjęciu: Jerzy Grotowski podczas podróży do środkowoazjatyckich republik ZSRR, 1956

fot. archiwum Kazimierza Grotowskiego/Zakład Narodowy im. Ossolińskich

For permission to use these materials, please contact

the Ossolineum Library in Wrocław: www.oss.wroc.pl