Search in media:

Personal archive of Kaziemierz Grotowski

na zdjęciu: Jerzy Grotowski podczas pochodu pierwszomajowego we Wrocławiu, po 1965 roku

fot. archiwum Kazimierza Grotowskiego/Zakład Narodowy im. Ossolińskich