Search in media:

Personal archive of Kaziemierz Grotowski

od prawej: Jerzy Grotowski, Kazimierz Grotowski i kolega z sąsiedztwa w Nienadówce, lata 40.

fot. archiwum Kazimierza Grotowskiego/Zakład Narodowy im. Ossolińskich

For permission to use these materials, please contact

the Ossolineum Library in Wrocław: www.oss.wroc.pl