Search in media:

Personal archive of Kaziemierz Grotowski

na zdjęciu: Jerzy Grotowski podczas podróży do środkowoazjatyckich republik ZSRR, 1956

opis na odwrocie zdjęcia: z muzułmańskim „babajem” - rozmowa o światopoglądzie

fot. archiwum Kazimierza Grotowskiego/Zakład Narodowy im. Ossolińskich

For permission to use these materials, please contact

the Ossolineum Library in Wrocław: www.oss.wroc.pl